ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be jolly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be jolly*, -be jolly-

be jolly ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ครื้นเครง (v.) be jolly See also: be merry, be gay, be hilarious, be roisterous, be boisterous, be gay, be joyous, be jubilant Syn. ครึกครื้น, รื่นเริง, สนุกสนาน Ops. เศร้าโศก, สลดใจ
มีชีวิตชีวา (v.) be jolly See also: be merry, be mirthful, be jubilant, be joyous Syn. ครึ้กครื้น, รื่นเริง, เบิกบานใจ, สดชื่น, กระปรี้กระเปร่า

be jolly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ครึกครื้น[v.] (khreukkhreū) EN: be joyful ; be jubilant ; be jolly ; be hilarious ; be merry ; be mirthful FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be jolly
Back to top