ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be destitute

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be destitute*, -be destitute-

be destitute ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ข้นแค้น (v.) be destitute See also: be poor, be needy, be impoverished, be penniless, be poverty-stricken Syn. ยากจน, อัตคัด, ขัดสน Ops. ร่ำรวย
อดอยากยากจน (v.) be destitute See also: be poor, be indigent Syn. ขัดสน
โซ (v.) be destitute See also: be poor, be indigent Syn. อดอยากยากจน, ขัดสน

be destitute ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัตคัด[v.] (attakhat) EN: be poor ; be destitute ; be indigent ; be necessitous ; be short of ; lack FR: être sans ressource
ข้นแค้น[v.] (khonkhaēn) EN: be destitute FR:
ล่มจม[X] (lomjom) EN: become bankrupt ; go under ; become insolvent ; be broke ; be destitute ; be impoverished ; go to ruin ; collapse FR: être ruiné ; être insolvable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be destitute
Back to top