ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be despondent

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be despondent*, -be despondent-

be despondent ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สิ้นหวัง (v.) be despondent See also: be disheartened, be discouraged Syn. ทอดอาลัย, หมดอาลัยตายอยาก, หมดหวัง
หมดหวัง (v.) be despondent See also: be disheartened, be discouraged Syn. ทอดอาลัย, หมดอาลัยตายอยาก, สิ้นหวัง
หมดอาลัย (v.) be despondent See also: be disheartened, be discouraged Syn. ทอดอาลัย, หมดอาลัยตายอยาก, สิ้นหวัง, หมดหวัง

be despondent ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ละเหี่ย[v.] (lahīa) EN: feel weary ; feel tired ; feel weak ; feel exhausted ; languish ; lose heart ; be despondent FR:
หมองใจ[v.] (møngjai) EN: be gloomy ; be blue ; be downcast ; be downhearted ; be despondent ; be depressed ; be in sorrow ; be hurt ; be on the outs (with sb) ; feel enmity towards (sb) FR: être chagriné ; être attristé ; être peiné
หมดอาลัย[v.] (mot-ālai) EN: be despondent FR:
เหนื่อยใจ[v. exp.] (neūay jai) EN: be downhearted ; be depressed ; be disheartened ; be despondent ; be downcast ; be discouraged ; be dispirited ; be mentally tired FR: être déprimé ; être découragé ; souffrir de fatigue mentale
ท้อ[v.] (thø) EN: lose heart ; be discouraged ; be daunted ; be in low spirits ; be downhearted ; be dejected ; be despondent FR: se décourager ; baisser les bras
ทอดอาลัย[v.] (thøt-ālai) EN: despair ; lose hope ; be in despair ; be despondent FR: désepérer ; perdre espoir

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be despondent
Back to top