ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be chatty

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be chatty*, -be chatty-

be chatty ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คุยเก่ง (v.) be chatty See also: be full of chatter, be talkative Syn. ช่างเจรจา, ช่างพูด, พูดเก่ง, พูดมาก, จ้อ, ช่างจำนรรจา Ops. เงียบขรึม, เป็นใบ้
คุยเก่ง (v.) be chatty See also: be talkative, be garrulous, be loquacious Syn. ช่างเจรจา, ช่างพูด, พูดเก่ง
ช่างคุย (v.) be chatty See also: be full of chatter, be talkative Syn. ช่างเจรจา, ช่างพูด, พูดเก่ง, คุยเก่ง, พูดมาก, จ้อ, ช่างจำนรรจา Ops. เงียบขรึม, เป็นใบ้
ช่างจำนรรจา (v.) be chatty See also: be talkative, be garrulous, be loquacious Syn. ช่างเจรจา, ช่างพูด, พูดเก่ง, คุยเก่ง
พูดเก่ง (v.) be chatty See also: be full of chatter, be talkative Syn. ช่างเจรจา, ช่างพูด, คุยเก่ง, พูดมาก, จ้อ, ช่างจำนรรจา Ops. เงียบขรึม, เป็นใบ้
พูดเก่ง (v.) be chatty See also: be talkative, be garrulous, be loquacious Syn. ช่างเจรจา, ช่างพูด, คุยเก่ง

be chatty ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คุยเก่ง[v. exp.] (khui keng) EN: be chatty ; be glib ; be voluble ; be a good talker ; be a good conversationalist ; be eloquent ; have the gift of the gab FR: avoir de l'éloquence
พูดมาก[v. exp.] (phūt māk) EN: talk too much ; be talkative ; babble ; be chatty ; be gabby FR: parler pour ne rien dire ; être bavard ; trop parler ; jaser ; avoir une grande gueule

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be chatty
Back to top