ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be bustling

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be bustling*, -be bustling-

be bustling ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จอแจ (v.) be bustling See also: be busy, be congested, be crowded, be noisy Syn. ชุลมุน, คับคั่ง, วุ่นวาย Ops. สงบ, เงียบ, สงบเงียบ
วุ่นวาย (v.) be bustling See also: be busy, be congested, be crowded, be noisy Syn. ชุลมุน, คับคั่ง Ops. สงบ, เงียบ, สงบเงียบ

be bustling ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หัวหมุน[v.] (hūamun) EN: be in a whirl ; be busy ; spin ; be bustling about ; be confused FR: ne plus savoir où donner de la tête

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be bustling
Back to top