ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bank on

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bank on*, -bank on-

bank on ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bank on (phrv.) พึ่งพา See also: เชื่อถือใน, เชื่อใจใน Syn. depend on
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The ambulance reports it's outside the Lloyd's bank on Baker Street.รถพยาบาลรายงานว่าอยู่ข้างนอก ธนาคารลอยด์บนถนนเบเกอร์
You're going to have to take her into the bank on your own.คุณต้องพาเธอเข้าธนาคารด้วยตัวคุณเอง
Savings Bank on Lexington.ธนาคารบนถนนเล็กซิงตัน
Jack Bauer's last known location was First Unity Savings Bank on Lexington, where police responded to a 911 call, apparently from Dana Walsh.แหล่งสุดท้ายที่รู้มาของแจ็ค บาวเออร์ คือธนาคารเฟอร์สยูนิตี้ บนถนนเลซิงตัน ที่ที่ตำรวจรับทราบการแจ้ง
This is from the bank on Howard Street.นี่เป็นภาพจากธนาคารที่ถนนฮาวเวิร์ด
At the dorset bank on madison?ที่ธนาคารดอร์เสทในเมดิสัน
So today then, can we bank on you and go all out, sir?ดังนั้นวันนี้เราสามารถพึ่งพาท่านได้ใช่ไหมครับ
Yeah. Four armed guys knocked over a bank on Houston.ใช่ คนติดอาวุธ 4 คน บุกปล้นแบงค์ในฮุสตัน
Then they'll know I took a safety deposit box at a bank on the Strand a few months ago.แล้วพวกเขาก็จะรู้ว่าผมเอาไปเก็บไว้ในกล่องนิรภัย ที่ธนาคารแถวสแตรนด์ เมื่อไม่กี่เดือนก่อน
Hey, I hear you tried to offer $30 mill in a short sale with the bank on my waterfront property.เฮ้ ผมได้ยินว่าคุณพยายามเสนอเงินให้ธนาคาร 30 ล้าน เพื่อซื้ออสังหาฯ ของผมที่ติดแม่น้ำเหรอ
I can't bank on that.ผมไม่สามารถเชื่อใจในเรื่องนั้นได้
Captain, the bank on 42nd past Madison.กัปตัน ธนาคารที่ บนถนน 42 ตัดเมดิสัน

bank on ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เชื่อใจได้[v. exp.] (cheūa jai d) EN: trust ; believe in ; have confidence in ; have faith in ; rely on ; count on ; bank on FR: compter sur
ฝากความหวังไว้กับ[xp] (fāk khwām w) EN: bank on someone ; bank on something FR: placer sa confiance en

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bank on
Back to top