ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

avoider

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *avoider*, -avoider-

avoider ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
avoider (n.) ผู้ไม่ยอมชำระหนี้ See also: ผู้ขาดชำระ, ผู้ค้างชำระ
avoider (n.) คนที่ใช้เล่ห์เหลี่ยมในการหลีกเลี่ยงหน้าที่หรือความรับผิดชอบ Syn. traunt, absentee, defaulter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า avoider
Back to top