ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

a narrow escape

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *a narrow escape*, -a narrow escape-

a narrow escape ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
a narrow escape (n.) การหลบหนีจากอันตรายได้อย่างหวุดหวิด (คำไม่เป็นทางการ) See also: การรอดอย่างหวุดหวิด

a narrow escape ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
死里逃生[sǐ lǐ táo shēng, ㄙˇ ㄌㄧˇ ㄊㄠˊ ㄕㄥ, 死里逃生 / 死裡逃生] mortal danger, escape alive (成语 saw); a narrow escape; to survive by the skin of one's teeth
九死一生[jiǔ sǐ yī shēng, ㄐㄧㄡˇ ㄙˇ ㄧ ㄕㄥ, 九死一生] nine deaths and still alive (成语 saw); a narrow escape; new lease of life

a narrow escape ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
万死一生[ばんしいっしょう, banshiisshou] (n) advancing in the face of death; having a narrow escape from the jaw of death
九死に一生を得る[きゅうしにいっしょうをうる;きゅうしにいっしょうをえる, kyuushiniisshouwouru ; kyuushiniisshouwoeru] (exp) to have a narrow escape from death

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า a narrow escape
Back to top