ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lng

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lng*, -lng-

lng ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอลเอ็นจี (แก๊สธรรมชาติเหลว)[abv.] (Aēl .En.Jī.) EN: LNG (liquefied natural gas) FR: GNL (gaz naturel liquéfié) [m]
แก๊สหุงต้ม[n.] (kaēthungtom) EN: cooking gaz ; liquid propane gas ; LPG ; LNG ; liquid natural gas ; propane ; butane FR: gaz [m] ; butane [m]
แก๊สธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี)[n. exp.] (kaēt thamma) EN: liquefied natural gas (LNG) ; LNG FR: gaz naturel liquéfié (GNL) [m]
ก๊าซหุงต้ม[n.] (kāthungtom) EN: cooking gaz ; liquid propane gas ; LPG ; LNG ; liquid natural gas ; propane ; butane FR: gaz [m] ; butane [m]
ก๊าซธรรมชาติเหลว[n. exp.] (kāt thammac) EN: liquefied natural gas (LNG) ; LNG FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lng
Back to top