ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-strike or beat or slap the water-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น strike or beat or slap the water, *strike or beat or slap the water*,