ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-ring in-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ring in, *ring in*,

-ring in- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Let us go into the ring in this, our first round, with the light of battle in our eyes and the strength of the righteous in our hearts.ให้เราไปเป็นแหวนในเรื่องนี้ รอบแรกของเราด้วยแสงของ การต่อสู้ ในสายตาและความแข็งแรง ของเรา
We use the docking ring in the Leonov to attach to the Discovery.เราใช้แหวนเชื่อมต่อใน ลีอ นอฟ จะแนบไปกับดิสคัเฟอรี และจากนั้นเราจะใช้ดิสคัเฟอรี
Monica, you know that's not how you look for an engagement ring in a lasagna.โนนิก้านี้ไม่ใช่วิธี หาแหวนหมั้นในลาซานญ่าหรอก
She had a little ring in the bellybutton.เธอมีแหวนเล็ก ๆ ที่สะดือ
I will be dead before I see the Ring in the hands of an elf!ข้าขอตายดีกว่าที่จะต้อง เห็นแหวนตกอยู่ในมือของพวกพราย!
Yes, well, your folks really, really know how to ring in the new year.ใช่ ครอบครัวของคุน รู้ว่าควรจะจัดงานปีใหม่ยังไง
All you have to do is drop the ring in the blood and say it was sammy.ที่นายต้องทำก็คือ หยดมันลงไปในเลือกแล้วบอกว่า มันคือ แซมมี่
I want you to give me this ring in your own time, when you're ready.ฉันอยากให้คุณมอบแหวนวงนี้ ให้กับฉันในจังหวะโอกาสของคุณเอง ตอนที่คุณมีความพร้อม
There's a dog-fighting ring in my office?- มีหมาฟัดกันที่ห้องผมงั้นเหรอเนี่ย? - ไม่ใช่นะครับ
Okay, wait. First of all, Daniel bought that ring in December.เอาล่ะๆ ข้อแรกคือแดเนียล ซื้อแหวนนั่นในเดือนธันวา
On leave, actually. Listen, I know all about the blood ring in Hotshot.ฟังนะ ผมรู้เรื่องเลือดแวมพ์ ที่ฮอตช็อต
My client's prepared to surrender any interest he has in the ring in exchange for two Kawasaki Jet Skis.ลูกความผม จะยอมสละ สิทธิ์ทุกอย่าง ที่เขามีต่อแหวน เพื่อแลกกับเจ็ตสกี ของคาวาซากิสองลำ

-ring in- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แหวนปลอกมีด[n. exp.] (waēn pløkmī) EN: ring in the form of a band FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -ring in-
Back to top