ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-pull through-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น pull through, *pull through*,

-pull through- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Pull yourself together and you'll pull through itดึงเข้าหาตัวเอง แล้วเธอจะผ่านไปได้
Your grandmother's lungs aren't as strong as we'd like to see them but I believe she'll pull through fineปอดของคุณยายไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ แต่ผมว่าไม่น่าจะมีอะไร
You gotta pull through this, pal.นายจะต้องรอดให้ได้นะเพื่อน..
I don't know, I just can never really pull through in the end.ไม่รู้สินะ เอาเข้าจริงๆกลับติดๆขัดๆ... -...
She's gonna pull through this thing.เธอจะต้องรอดพ้นมาได้แน่
Did she, uh, pull through okay?เธอก็ อืม... เธออยู่ดี
WE WILL PULL THROUGH THIS TOGETHER."เราจะผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน
Hope he can pull through this.หวังว่าเขาจะสามารถผ่านมันไปได้
Gaius thinks he'll pull through but... ..he might not have been so lucky.ไกล์ คิดว่า เขาอาจจะผ่านไปได้ เขาอาจจะไม่โชคดีก็ได้
♪ I wouldn't know just how capable I am to pull throughฉันไม่รู้ว่าฉันสามารถ ดึงออกมาได้
♪ This world is gonna pull throughโลกนี้ \ จะดึงเธอขึ้นมาอีกครั้ง
He's going to pull through this, I know it.เขาจะต้องรอดมาได้แน่ ผมรู้

-pull through- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตลอดรอดฝั่ง[adv.] (taløtrøtfan) EN: tide over ; pull through ; through obstacles ; through the end ; safe and sound ; thoroughly clear FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -pull through-
Back to top