ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-provide for-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น provide for, *provide for*,

-provide for- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In this world, the good earth is rich and can provide for everyone.ในโลกนี้ ผืนแผ่นดิน ทุกคนมีสิทธิที่จะได้ยืน
I make enough money to provide for both of us and you're stealing.ฉันทำเงินเพียงพอที่จะให้ทั้งของเราและคุณขโมย
With such uncertain future how would he provide for my daughter?กับอนาคตที่ไม่แน่นอนแบบนั้น เขาจะสามารถจัดหาให้ลูกของฉันได้หรือเปล่า?
Lois, I work hard all week to provide for this family.ลูอิส ฉันทำงานหนักทั้งสัปดาห์ ทำมาหาเลี้ยงครอบครัว
That I can't provide for my family? That she's always right?จะบอกได้ไงว่าหาเงินเลี้ยงครอบครัวไม่ได้แล้ว \ ได้ไงว่าสุดท้ายเธอพูดถูก
Unless there's new information you can provide for us, we've already reviewed Mr. Burrows's case thoroughly.ถ้าคุณไม่มีข้อมูลใหม่มาให้เรา เราคงทำอะไรไม่ได้ เราตรวจคดีนี้อย่างรอบคอบแล้ว
After successfully mating and producing offspring, the men are often distant and uninvolved, leaving their women to hunt, gather and provide for their families.หลังจากแต่งงานกัน และมีลูกมีหลาน ผู้ชายก็มักห่างออกไป ไม่ค่อยยุ่งเกี่ยว
# I've been a good man # # all my life. # # take care of my kids, # # provide for my wife. # # given to the church, # # the destitute, the poor. ## ผมเป็นคนดีมาตลอด# # ทั้งชึวิต # # ดูแลลูกๆ #
And so, my fellow Americans in order to form a more perfect union, establish justice, insure domestic tranquility, provide for the common defense...ประชาชน ชาว สหรัฐอเมริกา เพื่อสร้างสหพันธรัฐที่สมบูรณ์แบบขึ้น
I work very hard to provide for you and the kids,ผมทำงานหนักเพื่อคุณกับเพื่อลูกนะ
This... is you worrying about how you're going to provide for us.รอยนี้ คือรอยที่คุณกังวลเรื่องหาเงินให้ครอบครัว
No. No. I need to provide for my family.ไม่ๆ ผมต้องดูแลครอบครัว

-provide for- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
养老[yǎng lǎo, ㄧㄤˇ ㄌㄠˇ, 养老 / 養老] provide for the elderly

-provide for- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
子供を抱く[こどもをだく, kodomowodaku] (exp,v5k) (1) to hold a child in one's arms; to embrace a child; (2) to provide for a child (children)
安全を図る[あんぜんをはかる, anzenwohakaru] (exp,v5r) to provide for safety

-provide for- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เลี้ยง[v.] (līeng) EN: support ; provide for FR: supporter ; fournir

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -provide for-
Back to top