ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-press on-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น press on, *press on*,

-press on- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And then, when we get back to New York, we need to contact Leslie and see what she can do to minimize the press on all this.แล้วพอเรากลับไปนิวยอร์ค เราต้องติดต่อเลสลี่ เพื่อดูว่าเธอจะจำกัดวง พวกนักข่าวเรื่องนี้ได้ไหม
Are the press on to this?จะมีการนำเสนอข่าวเรื่องนี้มั้ย
They lay on us, press on us, suffocate us.พวกมันนอนทับเรา กดเรา ทำให้เราหายใจไม่ออก
In the meantime, they'll press on to the rendezvous point.ในขณะเดียวกัน พวกเขาพยายามไปที่จุดรวมพล
And I put out fluff pieces on you and Lily to offset her bad press on "Gossip Girl"?และให้ผมเขียนอะไรเบาๆระหว่างคุณกับลิลี่ เพื่อชดเชยสิ่งที่ไม่ดีของเธอบนกอสซิบเกิร์ล?
Next thing I know, you'll be asking me to write bad press on Chuck, huh?เรื่องถัดมาที่ผมรู้ คุณขอร้องให้ผมเขียนเรื่องไม่ดีของชัค เหอะ?
If you wanna help, press on my pressure point like Mama used to.ถ้าเธออยากจะช่วย กดจุดให้ฉันที เหมือนที่แม่เคยทำ
Garcia, go ahead and alert the press on the West Coast.การ์เซีย คุณแจ้งเตือนนักข่าวชายฝั่งตะวันตก
Okay, so I press on the tack when I'm telling the truth.และเมื่อถึงตอนที่คุณไม่ได้พูดเรื่องโกหก โอเค ฉันต้องเอาเท้ากดลงบนตะปู ตอนที่ฉันพูดความจริงใช่มั้ย

-press on- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
逼近[bī jìn, ㄅㄧ ㄐㄧㄣˋ, 逼近] press on towards; close in on; approach; draw near
[bī, ㄅㄧ, 逼] force; compel; drive; press for; extort; press on towards; press up to; to close (in on); make (someone do something)

-press on- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขนาบ[v.] (khanāp) EN: brace ; press on two sides ; sandwich ; compress on two opposite sides FR:
กระหนาบ[v.] (kranāp) EN: flank ; press on both sides FR:
ตีกระหนาบ[v.] (tīkranāp) EN: press on two sides FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -press on-
Back to top