ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-pedicab-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น pedicab, *pedicab*,

-pedicab- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三轮车夫[sān lún chē fū, ㄙㄢ ㄌㄨㄣˊ ㄔㄜ ㄈㄨ, 三轮车夫 / 三輪車伕] pedicab driver

-pedicab- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จักรยานสามล้อ[n. exp.] (jakkrayān s) EN: tricycle ; trishaw ; rickshaw ; pedicab ; samlor ; three-wheeled pedicab ; three-wheeled vehicle ; saleng FR: cyclopousse [m] : cyclo-pousse [m] ; rickshaw [m] ; vélopousse [m] ; vélo-pousse [m] ; tricycle [m] ; triporteur [m] ; vélo-taxi [m]
รถสามล้อ[n.] (rot sāmlø) EN: tricycle ; trishaw ; pedicab ; samlor ; three-wheeled vehicle ; motor-tricycle FR: tricycle [m] ; triporteur [m] ; cyclo-pousse [m]
รถสามล้อถีบ[n. exp.] (rot sāmlø t) EN: tricycle ; pedicab ; trishaw FR:
รถถีบ[n.] (rotthīp) EN: bike ; pedicab ; pedal cart FR:
สามล้อ[n.] (sāmlø) EN: tricycle ; trishaw ; rickshaw ; pedicab ; samlor ; three-wheeled pedicab ; three-wheeled vehicle ; saleng FR: cyclopousse [m] : cyclo-pousse [m] ; rickshaw [m] ; vélopousse [m] ; vélo-pousse [m] ; tricycle [m] ; triporteur [m] ; vélo-taxi [m]
สามล้อถีบ[n. exp.] (sāmlø thīp) EN: tricycle ; trishaw ; rickshaw ; pedicab ; samlor ; three-wheeled pedicab ; three-wheeled vehicle FR: cyclopousse [m] : cyclo-pousse [m] ; rickshaw [m] ; vélopousse [m] ; vélo-pousse [m] ; tricycle [m] ; triporteur [m] ; vélo-taxi [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -pedicab-
Back to top