ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-old girl-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น old girl, *old girl*,

-old girl- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I suppose the old girl can't wait to look you over.พี่สาวผมคงอดใจรอเห็นคุณไม่ไหว
Ah, blimey! Looks like the old girl has got the kettle on.นั่นไง, ดูเหมือนเราจะมาถึงแล้ว
On the lighter side of things seems that the crew responsible for the demolition of the old Bailey wanted to give the old girl a grand, albeit improvised, sendoff.ตามรายงานข่าวตอนนี้... ...ดูเหมือนว่าตึกไบลี่ที่พังลง... เป็นการรื้อถอนของเจ้าหน้าที่เองซึ่ง...
Somebody stole a scanner. I had to run the old girl down...มีคนขโมยเครื่องไป ผมไล่ตามแม่สาว...
I always promised him I'd take over the family business, keep the old girl flying.ข้ารับปากกับพ่อว่าจะสืบทอดกิจการ ให้เรือเหาะคู่ชีพนี้ลอยต่อไป
The ain't nothing wrong with just being a 17-year old girl for a while.ไม่มีอะไรผิดที่เป็นแบบนี้ อายุ 17 ปี สักพักนึง
Ponyo will then transform into a 5 year old girl like you.ปองโย่จะกลายเป็นเด็กห้าขวบ เหมือนกับเจ้า...
When I first met you, you were a 20 year old girl who'd just been dumped by the Wheeling Police Academy for failing her psych evaluation.ตอนเจอเธอทีแรก เธอเป็นแค่เด็กสาว 20 ที่ถูกทิ้งจากโรงเรียนตำรวจ เพราะไม่ผ่านการประเมินสุขภาพจิต
There was a thirteen year old girl just the same as you.มีเด็กผู้หญิงคนนึง อายุ 13 เท่าพวกเธอ
(Four year old girl drowns in pool accident) ...mess everything up?(อุบัติเหตุเด็กสี่ขวบจมน้ำตาย) ทำทุกอย่างพังพินาศหมด
But I memorized every detail of this old girl on the Internet.แต่ฉันจดจำทุกรายละเอียด ของสาวแก่นี้ได้ จากอินเตอร์เน็ต
The old girl would have Fed me by now.ถ้าเป็นคนเก่า/Nคงป้อนอาหารให้ฉันได้แล้ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -old girl-
Back to top