ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-metal amulet said to melt at candle temperature-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น metal amulet said to melt at candle temperature, *metal amulet said to melt at candle temperature*,