ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-make of-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น make of, *make of*,

-make of- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ธูปไม้ระกำ (n.) joss-sticks make of wintergreen
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What do the workers in England make of what we're doing?คนงานอังกฤษคิดอย่างไรกับสิ่งที่เราทำ
"And vot do you make of zis, Herr Doktor...!""แล้วคิดว่าหล่อนทำมาจากอะไร ด็อกเตอร์?"
"And vot do you make of zis, Herr Doktor...!""แล้วเธอคิดว่าหล่อนทำจากอะไรล่ะ ด็อกเตอร์?"
What did you make of Uncle Fester?คุณทำอย่างไร Uncle Fester ?
[ Sighs ] Marvin, what do you make of all this?[การทอดถอนใจ] มาร์วินทำในสิ่งที่คุณทำทั้งหมดนี้
Miss Bennet, my sister has a request to make of you.มิสเบนเน็ต น้องสาวผม มีบางสิ่งจะขอร้องคุณครับ
Read it aloud, Lizzy. I hardly know what to make of it myself.อ่านดังๆ เลยลิซซี่ พ่อแทบไม่รู้ว่ามันนำความรู้สึกอะไรมาให้ตัวเอง
Funny I always believed the world is what we make of it.ตลก ฉันมักจะเชื่อว่า โลกคือสิ่งที่เราทำมัน
It's hard to know what to make of this. Have you recently made enemies who might have access to home-made dynamite?ถุงยางก็เหมือนรองเท้าแก้วสำหรับยุคนี้
Now let's see what men make of you!ทีนี้ดูซิว่าผู้ชายจะเห็นเธอเป็นยังไง
They'll be discovered by some future archaeologist, and he won't know what to make of them.สักวันจะต้องโดนขุดค้นพบ โดยนักโบราณคดี
Let's see what you make of them.ดูซิว่าจะจัดการยังไง เอาเลย

-make of- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เข้าใจว่าอย่างไร[xp] (khaojai wā ) EN: what do you make of that? ; what do you understand by that? FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -make of-
Back to top