ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-keep quiet-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น keep quiet, *keep quiet*,

-keep quiet- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hey, hey. It takes more energy to keep quiet than it does to speak the mind.ยังไงซะคุณได้เมาแน่ คุณมีอะไรจะพูด
Just keep quiet and hang on!เงียบ ๆ ไว้เหอะ เกาะแน่น ๆ หล่ะ
Sorry. Can you keep quiet for a whle?ไม่ล่ะ แต่ว่าเธอช่วยเก็บเงียบเรื่องนี้ระยะหนึ่งได้ไหม?
Just keep quiet I'm working here, working!เงียบหน่อยได้ไหม ฉันกำลังทำงานอยู่นะ ทำงานน่ะรู้จักไหม
You rascal, keep quiet a little..บ้าเอ้ย,เงียบๆหน่อยซิ...
Hey, the other single person over there, keep quiet as well.- เฮ้! คนโสดตรงนั้นน่ะ เงียบๆหน่อย
If you keep quiet then I won't know.ถ้านายเงียบแล้วฉันจะรู้มั้ยเนี่ย
I said keep quiet about where it came from, and you fuckin' ran off at the mouth to Tara.- เออ รู้แล้ว - ย่ะ แล้วเป็นไง เดี๋ยวก็เข้าโรงบาลอีกหรอก
Just keep quiet and stay right here!เงียบแล้วก็อยู่เฉยๆ เข้าใจไหม
You know, I mean, why keep quiet about it?เป็นไง เย็นนี้ เรายังนัดกันอยู่ไหม
So just please keep quiet for me.ไม่ต้องหรอก และช่วยเงียบหน่อย
Promise to keep quiet and just watch.แต่ เธอต้องนั่งเงียบๆและมองไปรอบๆ

-keep quiet- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หุบปาก[v.] (huppāk) EN: shut one's mouth ; close one's mouth ; shut up ; keep quiet FR: clouer le bec
เงียบ[v.] (ngīep) EN: be at a standstill ; be in the doldrums ; be silent ; be quiet ; be still ; keep quiet FR:
นิ่งเสีย[v. exp.] (ning sīa) EN: be still ; keep quiet FR:
อมปาก[v.] (ompāk) EN: keep one's mouth closed ; keep quiet FR:
เย็บปาก[v.] (yeppāk) EN: muzzle ; hut up ; stop speaking ; keep quiet ; remain silent ; be tongue-tied FR: museler

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -keep quiet-
Back to top