ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-keep on-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น keep on, *keep on*,

-keep on- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I saw one of those things take thirty hits and keep on coming.ผมเห็นตัวนึง โดนยิงสามสิบนัด แต่ยังเดินเฉย
And when you make winning your whole life, you have to keep on winning.และเมื่อนายเป็นผู้ชนะมาตลอด นายก็ต้องชนะต่อไป
I'm gonna keep on asking until you give me a fucking answer!ผมจะเฝ้าขอร้องให้จน คุณให้ฉันตอบร่วมเพศ!
Why do you keep on smacking´ me, Mama?ทำไมแม่ชอบตีผมเรื่อยเลย
Kamaji will turn you away, trick you into you leaving, but keep on asking him for workคามาจิจะบอกปัดเจ้า หลอกให้เจ้าจากไป แต่ต้องขอเขาทำงานเข้าไว้
She needs a certain number of sales to make a living, otherwise she can't keep on going.เธอต้องการยอดขายที่แน่นอน เพื่อมีชีวิตอยู่ ไม่งั้น เธอก็ไปต่อไม่ได้
If you keep on being mean to my mom, you'll have to live alone.ขอบคุณพระเจ้าที่มันไมเสีย/มันดูน่ากินจังค่ะ
If you keep on being like this, your wife will hate and leave you and I can't stop that.มันเกิดอะไรขึ้นเนี้ย
And before you leave tonight, I'm gonna give you a little incentive to keep on dancing,และก่อนที่จะกลับ ฉันจะให้เห็น"ของจริง" จะได้อยากเต้นต่อไปน่ะจ้ะ
The only way I'm gonna wake up inside, is if I keep on talking to you.วิธีเดียวที่ฉันจะตื่นขึ้นมาภายในคือถ้าผมเก็บไว้ในการพูดคุยกับคุณ
I'm going to keep on going... keep on fightingฉันต้องสู้ ต้องสู้ให้ถึงที่สุด
Not with any stolen money, unless you want to keep on being a thug.แล้วอย่าไปขโมยเงินล่ะ เว้นแต่ว่า เธออยากจะเป็นอันธพาลตลอดไป

-keep on- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
百折不挠[bǎi zhé bù náo, ㄅㄞˇ ㄓㄜˊ ㄅㄨˋ ㄋㄠˊ, 百折不挠 / 百折不撓] keep on fighting in spite of all setbacks; be undaunted by repeated setbacks; be indomitable

-keep on- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
必携[ひっけい, hikkei] (n) (1) handbook; manual; vade mecum; (2) (something) essential to keep on you; (P)
生きて行く[いきていく, ikiteiku] (exp,v5k-s) to subsist; to keep on living
眉に唾を塗る;眉に唾をぬる[まゆにつばをぬる, mayunitsubawonuru] (exp,v5r) (id) (See 眉に唾をつける) to keep one's wit about one; to be on one's guard; to be wary; to keep on one's toes

-keep on- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขันจ้อ[v. exp.] (khan jø) EN: keep on crowing ; keep on cooing FR:
ขืน[v.] (kheūn) EN: persist ; keep on FR:
ขืนดื่ม[v. exp.] (kheūn deūm) EN: keep on drinking FR:
เล่นต่อ[v. exp.] (len tø) EN: keep on playing FR:
หมั่น[v.] (man) EN: diligent ; be assiduous ; be persistent ; keep on ; have application FR: être assidu ; être diligent ; être appliqué ; persister
พยายามตลอดชีวิต[v. exp.] (phayāyām ta) EN: keep on fighting throughout one's life ; wage a lifelong struggle FR: lutter toute la vie durant
สู้สู้ ; สู้ ๆ = สู้ๆ[v. exp.] (sū-sū) EN: Keep on fighting! ; Come on! ; Go, go! FR: Battez-vous ! ; Luttez ! ; Allez ! ; Courage ! ; bon courage
ทำงานต่อ[v. exp.] (tham ngān t) EN: continue working ; go on working ; keep on working ; go back to work FR: continuer de travailler
ต่อ[v.] (tø) EN: continue ; go on ; stay (on) ; keep on FR: continuer de
ต่อเนื่อง[v. exp.] (tø neūang) EN: continue ; succeed ; maintain ; persist ; sustain ; carry on ; go on ; keep on FR:
ต่อสู้ไปตลอดชีวิต[v. exp.] (tøsū pai ta) EN: keep on fighting throughout one's life ; wage a lifelong struggle FR:
ยั่งยืน[v.] (yangyeūn) EN: last ; endure ; continue ; keep on FR: durer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -keep on-
Back to top