ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-hang out for-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น hang out for, *hang out for*,

-hang out for- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yeah. I guess I can hang out for a bit.ดี ฉันว่าจะอยู่แถวนี้ต่ออีกหน่อย
Look, if it's cool with you, could you hang out for a little while?ถ้าคุณไม่ว่าอะไร ช่วยอยู่ต่อสักหน่อยได้มั้ย
Do you mind if I hang out for the next few months and see if you change your mind?คุณจะรู้อย่างไร ถ้าผมได้อยู่กับคุณในช่วงเวลาไม่กี่เดือนข้างหน้า และลองมาดูกันว่าคุณจะเปลี่ยนใจได้ไหม ?
We should all hang out for the rest of the cruise.เราควรจะสังสรรค์ตลอดช่วงที่เหลืออยู่
We should all hang out for the rest of the cruise.ฉันเอาใจช่วยนายอยู่นะ เราควรออกไปเที่ยวตลอดช่วงที่เหลืออยู่
I was hoping you could hang out for a little bit?ผมหวังว่าคุณจะอยู่ที่นี่สักแปปนึง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -hang out for-
Back to top