ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-hang back-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น hang back, *hang back*,

-hang back- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Why don't you hang back a second or two. You see the white boy leave, go on over.ทำไมคุณไม่กลับไปเที่ยวที่สองหรือสอง คุณเห็นลาเด็กสีขาวไปเมื่อกว่า
Bob, hang back a little. Let me walk ahead.บ๊อบ ให้ผมเดินนำหน้าก่อนนะ
If you could hang back here,ถ้าคุณรออยุ่ตรงนี้ได้
Now, you think I'm going to hang back and let this go--ตอนนี้คุณคิดว่าฉันจะกระอึกกระอัก และให้นี้ไป
I'll give you the location, but you gotta hang back a few miles at least.ฉันจะบอกเธอเรื่องสถานที่ เเต่เธอต้องซ่อนตัวอยู่ข้างหลังห่างๆอย่างน้อยเป็นไมล์
Chesty wants your squad to hang back with Abel Company, see if the nips follow us.ผู้การเชสตี้อยากให้คนของนาย.. รั้งแถวคอยไว้ก่อนนะ เผื่อพวกมันตามมาอีก
Well, hang back on that. Do not proceed unassisted to the Kings Hill Estate.อ้อ ถอยกลับมาเดี๋ยวนี้เลย อย่าดำเนินการอะไรที่เดอะคิงส์อิสฮิลล์คนเดียว
Oh, actually, I was gonna hang back with Royce, hear some stories about the good ol' days.ผมว่าจะอยู่พักตรงนี้กับรอยด์น่ะ นั่งฟังเรื่องเก่าๆ ซะหน่อย
I'm gonna just hang back here and find us some breakfast!ฉันจะรออยู่ตรงนี้แหละ และฉันจะหาอาหารเช้าให้!
They hang back till they're confident that their prey is incapacitated.มันรอ จนกว่ามันจะแน่ใจว่าเหยื่อน่ะหมดสภาพซะก่อน
I'm going to hang back here with Abby, but Bonnie's leaving now, so if... um, hold on.ฉันจะอยู่ที่นี่กับแอบบี้ แต่บอนนี่ออกไปแล้ว งั้นถ้า... เอ่อ เดี๋ยวก่อน
Cello guys, can you hang back for a second?นักเชลโล่ อยู่นี่ต่อก่อนแป๊บนึงได้มั้ยคะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -hang back-
Back to top