ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-เศร้าสร้อย-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น เศร้าสร้อย, *เศร้าสร้อย*,

-เศร้าสร้อย- ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But then, after, you know, months of brooding I would find a lyricist and write a song about how horribly depressed I was.หลังจากนั้น รู้มั้ย จะเป็นหลายเดือนแห่งความสิ้นหวัง เศร้าสร้อย ฉันต้องหานักแต่งเพลง และแต่งเพลง ที่เกี่ยวกับความสิ้นหวังที่ฉันมี
Dark, brooding. It tells a story.ความมืดหม่น เศร้าสร้อย อย่างกับมันบ่งบอกเรื่องราวได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -เศร้าสร้อย-
Back to top