ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-เทา-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น เทา, *เทา*,

-เทา- ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
paper-white b/w vga monitจอวีจีเอขาวดำหมายถึง จอภาพวีจีเอ (VGA) ชนิดขาวดำ จอภาพชนิดนี้สามารถจะแสดงความแก่/อ่อนของสีเทาได้อีก 4, 6, 8 หรือบางทีถึง 32 สีด้วยกัน จอนี้ แม้จะแสดงได้เพียงขาว เทา ดำ แต่ก็ยังดีกับสายตามากกว่าจอสีชนิดเลว ๆ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
galena (n.) แร่ตะกั่วสีน้ำเงิน เทา หรือดำ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Green and gray, the gaping maw of the ocean.มันดูเขียว ๆ เทา ๆ เหมือนในใจกลางมหาสมุทร
Only the two opposing speeches remain before the judge, Mr. Justice Gray, retires for what we are told will be at least four weeks to consider his judgment.เพียงสองสุนทรพจน์ของฝ่ายตรง ข้ามยังคงอยู่ ก่อนที่ผู้พิพากษานายยุติธรรมสี เทา เกษียณสำหรับสิ่งที่เราจะบอกว่า จะมีอย่างน้อยสี่สัปดาห์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -เทา-
Back to top