ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-เกือบ-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น เกือบ, *เกือบ*,

-เกือบ- ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
One of them taken almost 50 years ago.ใบนึงได้มาจาก เกือบ 50 ปีที่แล้ว
We're talking about a technology so advanced that it's taken almost 50 years to make it work.เรากำลังพูดถึง เทคโนโลยี่ ที่ล้ำยุคมาก... . ..นั่นคงต้องใช้เวลา เกือบ 50 ปี เพื่อให้มันทำงานได้ เทคโนโลยี่ของ UFO นะ Scully
Now, it's almost 9:23.ตอนนี้ เกือบ 21.23 น.
It is almost 100 years since Christian armies from Europe seized Jerusalem.. เกือบ 100 ปี ที่กองทัพคริสเตียนจากยุโรป ยึดครองเยรูซาเล็ม.
I can't take that chance.ฉันคงไม่เสี่ยง เกือบ 3 ใน 4 คดี ที่คุณดูแลยังปิดไม่ได้
Uh,boss,it's almost 2:00.หัวหน้าครับ เกือบ 2 โมงแล้ว
With this mailing list, we have almost a thousand peopleด้วยรายชื่อ อีเมลล์นี่ เรา มีลูกค้า แล้ว เกือบ พันคนแน่ะ
Almost 20 years ago.- ครับ เกือบ 20 ปีมาแล้ว
Governments have acted to protect nearly 2% of the world's territorial waters.หลายรัฐบาลออกมาตรการปกป้อง เกือบ 2% ของแหล่งน้ำ
It looks like the crust has shifted by almost 23 degrees to the southwest.ดูเหมือนเปลือกโลกจะเคลื่อนตัวไปทิศตะวันตกเฉียง เกือบ 23 องศาแล้ว
Him and about a dozen others.เขาและคนอื่น ๆ เกือบ 12 คน
Vatican Police.ฉันปิดอำนาจและ เกือบ 20% ของวาติกัน.
Weres have lived in Jackson for almost 200 years without a single human knowing.มีอยู่ในแจ๊คสัน เกือบ 200ปี ภายนอกเป็นคน ไม่มีมนุษย์คนไหนรู้
But after that, for almost 30 years, it hasn't been opened to outsiders.และหลังจากนั้น เกือบ 30 ปี มันก็ไม่ได้เปิดให้คนนอกเข้า
THE STUFF WE'RE MADE OF.มันทำให้ขึ้นมาก เกือบ 3/4 ของจักรวาล
THAT HAVE TRAVELED ACROSS THE UNIVERSE FOR BILLIONS OF YEARS.สิ่งที่เรากำลังทำ เกือบ 1/4 ของจักรวาล เป็นสสารมืด
We're talking like three figures. Almost 700 bucks.เยอะเลยทีเดียว ประมาณ 3 หลัก เกือบ 700 เหรียญ
I had met Abed at community college almost two years earlier.ผมพบอาเบดที่วิทยาลัยชุมชน เกือบ 2 ปีก่อนหน้านี้
Okay, the perimeter fence is straight ahead, about 50 yards through those trees.โอเค รั้วอยู่ข้างหน้า เกือบ 50 หลาผ่านต้นไม้พวกนั้นไป
I've known Clayton Jarvis for almost 20 years.ผมรู้จักเคลย์ตัน จาร์วิสมา เกือบ 20 ปีแล้ว
Uh, almost nine years.เอ่อ เกือบ 9 ปีแล้วค่ะ
We made you nearly 80 grand last job.ล่าสุดเราทำเงินให้คุณได้ เกือบ 8 หมื่นเหรียญ
I've always hesitated going after Lola's father for child support he owes me, oh, almost 20 years.ฉันมักจะลังเลในการตามล่าพ่อของโลล่า เพื่อการสนับสนุนลูก เขาติดค้างฉัน โอ้, เกือบ 20 ปี
And now here you are, back at the scene of the crime, nearly two decades later.และคุณอยู่ที่นี่ตอนนี้ ที่เรื่องทั้งหมดมันเกิดขึ้น เกือบ 20 ปีผ่านไปแล้ว
Uh, Francisco's been our judge for almost two decades.ฟรานซิสโกเป็นกรรมการของเรามา เกือบ 20 ปี
Well, anyway, Sam's underwater for two more months.ไงล่ะ ก็แซม อยู่ใต้น้ำมา เกือบ สองเดือนแล้ว
Don't know. Nearly 8:00.ไม่รู้สิ เกือบ 8 โมงมั้ง
Trent passed away almost 15 years ago.เทรนต์ตายแล้ว เกือบ 15 ปีแล้ว
And JT, you know, he has risked his life the past decade trying to hide me in a warehouse.และ เจที คุณรู้มั้ย เกือบ 10 ที่ผ่านมา ที่เขาเอาชีวิตตัวเองมาเสี่ยง พยายามซ่อนผมในโกดังร้างนั่น
Make all the jokes you want, but there's only one of us here brave enough to almost do what I almost did.จะล้อยังไงก็เชิญเลย แต่มีเพียงฉันคนเดียวในพวกเรา ที่กล้าพอ ที่จะ เกือบ ทำ สิ่งที่ฉันเกือบทำ
I am... almost tempted to let you take it.ผม ... เกือบ ... อยากที่จะให้คุณใช้มัน
You know, Henry, it's taken me almost 30 years to say this but I truly am sorry.คุณจะรู้ว่าเฮนรี่ก็เอาฉัน เกือบ 30 ปีที่จะบอกว่านี้ ... แต่ฉันอย่างแท้จริงขอโทษ ฉันขอโทษ
And heartbreakingly to say goodbye to all but one.ทำใจยากจริงๆ ที่กล่าวอำลาแก่พวกเขา เกือบ ทุกคน
I have known you both for years, and I don't like either of you 90% of the time.ฉันรู้จักเธอสองคนมาเป็นปี และฉันก็ไม่ได้ชอบเธอทั้งคู่ เกือบ 90% ของเวลาที่ผ่านมา
So you haven't seen him in almost 25 years, but you never reported him missing.คุณไม่ได้พบเขามา เกือบ 25 ปีแล้ว แต่ไม่เคยรายงานว่าเขาหายไป ทำไม
They questioned me for almost three hours today.พวกเขาสอบสวนฉันวันนี้ เกือบ 3 ชั่วโมง
Oh captain, we were 45 men when we started, now we're 10, almost 9.โอ้กัปตัน เรามี 45 คน เมื่อเราเริ่ม ตอนนี้ก็ 10 เกือบ 9.
Now guess what it's worth over the border. A shade over three grand.แล้วแถวชายแดนราคาเท่าไหร่ เกือบ 3 พันเหรียญ
Italian white truffles are about $200 an ounce.เห็ดทรัฟเฟิลอีก ราคาออนซ์ละ เกือบ 200
Yeah, coulda, woulda, shoulda.ใช่ เกือบ จวน ใกล้จะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -เกือบ-
Back to top