ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-หลังจากนั้น-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น หลังจากนั้น, *หลังจากนั้น*,

-หลังจากนั้น- ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
con(คอน) 1. {conned,conning,cons} v. ต่อต้าน,แย้ง,เรียนรู้,ศึกษา,ตรวจสอบอย่างระมัดระวัง,จำไว้,นำเรือ,ถือพวงมาลัยเรือ n. การต่อต้าน,การโต้เถียง,ผู้คัดค้าน,ผู้ลงบัตรคัดค้าน,นักโทษ,วัณโรค adj. ซึ่งหลอกให้เชื่อ 2. ย่อมาจากคำว่า CONsole ซึ่งศัพท์บัญญัติฉบับราชบัณฑิตยสถาน แปลว่า ส่วนเฝ้าคุม ในวงการคอมพิวเตอร์ มักจะหมายถึง อุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ส่วนที่เป็นแป้นพิมพ์และจอภาพ เป็นต้นว่า คำสั่ง COPY CON:autoexec.bat เป็น คำสั่งที่นำมาใช้เมื่อต้องการนำข้อความที่เราพิมพ์จากแป้นพิมพ์และมองเห็นบนจอภาพ (โดยไม่ต้องใช้โปรแกรมประมวลผลคำ) คัดลอกเข้าไปเก็บไว้เป็นแฟ้มข้อมูลแฟ้มหนึ่ง ชื่อว่า autoexec.bat เมื่อพิมพ์ข้อความที่ต้องการเสร็จแล้ว ให้กด CTRL+Z หลังจากนั้น ในคอมพิวเตอร์ก็จะมีแฟ้มข้อมูลชื่อ autoexec.bat ซึ่งบรรจุข้อความที่พิมพ์ไว้นั้น
low-level formatจัดรูปแบบอย่างต่ำหมายถึง การจัดรูปแบบการบันทึกข้อมูล (format) ของจานบันทึกว่าจะต้องจัดรูปแบบ การบันทึกแบบนี้เมื่อเราใช้จานแข็งเป็นครั้งแรก หลังจากนั้น ก็ต้องใช้คำสั่งFORMAT ในระบบดอสเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สำหรับจานอ่อน (floppy disk) นั้น เราไม่จำเป็นต้องดำเนินการตามกระบวนการนี้
object-oriented programmiการทำโปรแกรมเชิงวัตถุหมายถึง วิธีการเขียนโปรแกรมของนักเขียนโปรแกรมรุ่นใหม่ ที่จัดแบ่งการเขียนคำสั่งกันออกเป็นชุด ๆ แต่ละชุดเรียกว่า "วัตถุ" (object) แล้วจึงนำเอาชุดคำสั่งแต่ละชุดนั้นมารวมกันเป็นโปรแกรมชุดใหญ่อีกทีหนึ่ง ในบางครั้งยังอาจนำ "วัตถุ" ของโปรแกรม หนึ่งไปรวมกับ "วัตถุ" ของอีกโปรแกรมหนึ่ง แล้วเรียกออกมาใช้ได้เลย ทั้งนี้ทำให้ผู้เขียนโปรแกรมใหม่ไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด วิธีการดังกล่าวนี้ช่วยประหยัดเวลาได้มาก พูดให้ง่ายก็คือ ทุกโปรแกรมไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์ อนึ่ง คำว่า "วัตถุ" นั้น หมายรวมไปถึงภาพหรือกราฟิกด้วย ภาพหนึ่งภาพ เช่น การสร้างวงกลมนั้น เกิดจากการเขียนโปรแกรมโดยใช้สูตรคำนวณเส้นโค้ง ซึ่งจะประกอบด้วยคำสั่งหลายร้อยคำสั่ง แล้วเก็บไว้เป็น "วัตถุ" หนึ่ง ฉะนั้น เมื่อใดที่เราสั่งวาดวงกลม ก็เท่ากับไปเรียก "วัตถุ" นี้มาใช้ หลังจากนั้น หากเราจะต่อเติมเป็นภาพอื่นต่อไป คอมพิวเตอร์ก็จะไปดึงอีก "วัตถุ" หนึ่งมาทำต่อให้
oop(โอโอพี, อุป) ย่อมาจาก object-oriented programming หมายถึง วิธีการเขียนโปรแกรมของนักเขียนโปรแกรมรุ่นใหม่ ที่จัดแบ่งการเขียนคำสั่งกันออกเป็นชุด ๆ แต่ละชุดเรียกว่า "วัตถุ" (object) แล้วจึงนำเอาชุดคำสั่งแต่ละชุดนั้นมารวมกันเป็นโปรแกรมชุดใหญ่อีกทีหนึ่ง ในบางครั้งยังอาจนำ "วัตถุ" ของโปรแกรม หนึ่งไปรวมกับ "วัตถุ" ของอีกโปรแกรมหนึ่ง แล้วเรียกออกมาใช้ได้เลย ทั้งนี้ทำให้ผู้เขียนโปรแกรมใหม่ไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด วิธีการดังกล่าวนี้ช่วยประหยัดเวลาได้มาก พูดให้ง่ายก็คือ ทุกโปรแกรมไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์ อนึ่ง คำว่า "วัตถุ" นั้น หมายรวมไปถึงภาพหรือกราฟิกด้วย ภาพหนึ่งภาพ เช่น การสร้างวงกลมนั้น เกิดจากการเขียนโปรแกรมโดยใช้สูตรคำนวณเส้นโค้ง ซึ่งจะประกอบด้วยคำสั่งหลายร้อยคำสั่ง แล้วเก็บไว้เป็น "วัตถุ" หนึ่ง ฉะนั้น เมื่อใดที่เราสั่งวาดวงกลม ก็เท่ากับไปเรียก "วัตถุ" นี้มาใช้ หลังจากนั้น หากเราจะต่อเติมเป็นภาพอื่นต่อไป คอมพิวเตอร์ก็จะไปดึงอีก "วัตถุ" หนึ่งมาทำต่อให้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I remember how you used to hold me, how I used to sit on your face and wriggle, and... afterwards, how we'd watch till the sun came up.ฉันจำได้ว่าคุณเคยกอดฉันยังไง ฉันนั่งคร่อมหน้าคุณแล้วบิดไปมายังไง หลังจากนั้น เราดูกันจนตะวันขึ้นยังไง
So anyway, I' m just sort of zoning out a bit when all of a sudden, sun goes off like a light then banged into this place grouped up past all these screaming seals.หรอครับ อย่างไรก็ตาม หลังจากนั้น ผมก็เหมือนถูกแบ่งไปอยู่อีกโลก มันเกิดขึ้นโดยที่ไม่ทันตั้งตัว พระอาทิตย์เลือนหายไปยังกับไฟที่ถูกปิด
But after a while the peaks get lower and further apart.แต่ หลังจากนั้น ... ... ยอดเขาก็ลดต่ำลง และเิริ่มแยกออกจากกัน
All right, after you rip the e-brake, then I want you to power over.เอาล่ะ หลังจากนั้น ให้เร่งเครื่อง
Up in the North atlantic, after that heat is pulled out, what's left behind is colder water and saltier water because the salt doesn't go anywhere.ขึ้นไปในแอตแลนติคเหนือ หลังจากนั้น ความร้อนก็ถูกดึงออกไป สิ่งที่ถูกทิ้งไว้คือน้ำที่เย็นกว่าเดิมและเค็มกว่าเดิม เพราะเกลือไม่ได้หายไปไหน
We were, yes, and then Colin met a new manager who convinced him he was the star of the band.ใช่ พวกเราโตมาด้วยกัน หลังจากนั้น โคลินก็พบกับผู้จัดการคนใหม่... . ...ที่ชักชวนโน้มน้าวเขา เขาเป็นดาวเด่นของวง
I dropped the class and a year later, his new novel showed up.ฉันพักการเรียนไว้ หลังจากนั้น นิยายเรื่องใหม่ของเขาก็วางขาย
You come to London and see my lifestyle... and we get to know each other.... after that I am ready to come back here...คุณมาดุแลความเป็นอยู่ ของฉันที่ลอนดอน... และเราเข้าใจกันดีแล้ว หลังจากนั้น ฉันพร้อม ที่จะกลับมาที่นี่...
No, I don't think there's any misunderstanding.คุณมี1 เพลง ,2 นาที และ $500 หลังจากนั้น คุณออกไปจากที่นี่
That will take you to the new meeting place where we'll have satisfactory conclusion to this business.ที่จะบอกคุณเกี่ยวกับสถานที่นัดพบใหม่ หลังจากนั้น เราจะสามารถบรรลุข้อตกลงของเราได้อย่างเรียบร้อย
SO WHAT DOES ALL THIS TELL YOU? IMPERSONAL KILLERS ARE LIKE DRUG ADDICTS.การฆ่าครั้งแรกทำให้เขาปลดปล่อยถึงขีดสุด หลังจากนั้น จะไม่เท่าเดิมอีก
What a situation.ทิ้งให้ฉันอยู่กันสองคน หลังจากนั้น เธอก็รู้
Now what? Well, he takes us to the cardholder, and the cardholder takes us to Scylla.เอาล่ะ เขาจะพาเราไปหา Cardholder หลังจากนั้น เขาก็จะพาเราไปพบ Scylla
You were made to work and then, when you were no longer any use to them, then they sent you back to Auschwitz to be killed.เราถูกบังคับให้ทำงาน หลังจากนั้น ถ้าเราไม่มีประโยชน์ต่อเขาอีก พวกเขาก็จะส่งเรากลับไปฆ่าที่เอาชวิตซ์
I mean he always said that it was an accident but after that, I don't know...เขามักจะพูดว่า มันเป็นอุบัติเหตุ แต่ หลังจากนั้น ไม่รู้สิ...
They shoot first, and then they answer the questions.พวกเค้ายิงก่อน หลังจากนั้น ค่อยตอบคำถาม
Then, after that, your mother decides to shack up with another fancy man, Bobby.ทีนี้ หลังจากนั้น แม่แกก็ตัดสินใจจะตกร่อง กะหนุ่มอีกคน บ็อบบี้
I didn't talk to her for two days after that, but when she finally got me to open the thing, we sat there together, put it together piece by piece, and it was the first thing I ever built.2 วัน หลังจากนั้น ผมไม่ได้พูดกับแม่ แต่แล้ว แม่ก็ให้ผมเปิดกล่องของขวัญนั้น เรานั่งลงด้วยกัน
The first six symbols Establish on a planet discovered two years ago...สัญลักษณ์หกตัวแรก พบที่โลก หลังจากนั่น สองปีต่อมา
Akiyoshi Kanako-san after everything else, she placed a blanket over Matsushita-san.อาคิโยชิ คานาโกะซัง หลังจากนั้น เธอก็เอาผ้าห่มคลุมร่างของมัตสึชิตะซัง
And declared legally dead 3 days ago.และถูกประกาศเป็น ผู้เสียชีวิต หลังจากนั้น 3 วัน
On the other end of that, is Linc, and after that, there's a boat mounted for the white sands and blue water.และที่ปลายทางนั้น ลิงค์รอเราอยู่ หลังจากนั้น มีเรือรอเราอยู่ พร้อมจะพาเราไปชมทรายขาวๆ ทะเลสวยๆ
So he announces a merger, and then he shuts himself in his office all dayเขาประกาศเรื่องยุบรวม หลังจากนั้น เขาก็ ขังตัวเองอยู่ในห้องทำงาน ตลอดทั้งวัน
After that, Heather cut a check for $5,000 to a place called Lewis, Bell, Peters 6 days ago.ออกจากโรงเรียนช่วงกลางเทอม หลังจากนั้น ฮีทเทอร์เขียนเช็ค จำนวน $5,000 สั่งจ่ายในนามเลวิส เบลล์ และปีเตอร์ 6 วันที่แล้ว
I have complete faith in you. And after all, i mean,ฉันเชื่อมั่นในตัวคุณ \ และ หลังจากนั้น ฉันหมายถึง
Lucifer will twist this boy to his purpose and then, with a word, this child will destroy the host of heaven.ลูซิเฟอร์จะบิดเบือนเด็ก ไปตามจุดประสงค์เขา หลังจากนั้น แค่คำพูดเดียว เด็กคนนี้จะทำลาย กองทัพของสวรรค์
It's rough for a few days after chemo, but then I bounce back.คงจะมีอาการมากหน่อย สักสองสามวันแรก หลังจากนั้น ผมก็จะหายเป็นปกติ
Didn't stop until I reached Greece. Then I ran for sport.วิ่งไม่หยุดจนมาถึงกรีก หลังจากนั้น เลยมาเป็นนักวิ่ง
I have until graduation to see him. and he'll hate me forever.มีเวลาถึงแค่พิธีจบการศึกษา ที่จะได้เจอเขา หลังจากนั้น เขาจะเกลียดฉันตลอดไป
I understand what you were trying to say, Logue.- พูดว่า "สมเด็จพระราชินี" เฉพาะครั้งแรก หลังจากนั้น เรียกว่า "ท่านหญิง" ก็พอ อย่าลืมออกเสียงให้ถูกนะ
Safely in Interpol custody, you are to return to Burbank immediately.ดูแลเขา จนกว่าเขาจะปลอดภัยในมือของ Interpol หลังจากนั้น คุณต้องกลับมาที่เบอร์แบ้งก์ทันที
Anyway, after that, if I was called out by a student of the opposite gender, even one of my own, I'd get a male teacher from another class to go instead.ยังไงก็ตาม หลังจากนั้น ถ้าครูถูกนักเรียนเพศตรงข้ามเรียกออกไปพบ แทนที่จะไปเอง ครูจะให้ครูผู้ชายจาก... อีกห้องเรียนไปแทน
Yeah, but then we get caught up in things,แล้ว หลังจากนั้น ก็ติดอยู่กับสิ่งต่างๆ
Fluorescent bulbs exploded afterward, shattering over the polystyrene.หลอดไฟฟูออเรสเซนท์ระเบิด หลังจากนั้น แตกละเลียดอยู่บนพลาสติก โพลีเอสเตอรีน
Give her the weekend.ให้เธอมี วันหยุดซักหน่อย หลังจากนั้น เธอก็พร้อมที่จะไป ลุยต่อแล้ว
Kate's cell phone was left in the car and then later turned up in her room.มือถือของเคท ถูกทิ้งไว้ในรถ หลังจากนั้น ไปโผล่ที่ห้องของเธอ
No, after that. Give me an alibi.ไม่สิ หลังจากนั้น ขอฟังคำแก้ตัวหน่อย
Flip three times. After completion, push off the ground hard.ตีลังกา3ตลบ หลังจากนั้น ลงมาที่พื้น
48 hours. After that, you're either dead, or you don't have it.48 ชั่วโมง หลังจากนั้น นายก็ตาย ไม่ก็ไม่ติด
Even after she went to sleep, he'd stay up for a few more hours so he could learn the next chapter and help her the next day.จนกว่าเธอจะนอน หลังจากนั้น 3 ชั่วโมง เค้าจะดูบทต่อไปเพื่อจะเตรียมสอนมีอา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -หลังจากนั้น-
Back to top