ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-หรูหรา-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น หรูหรา, *หรูหรา*,

-หรูหรา- ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
deluxe(ดะลูคซฺ') adj. หรูหรา -adv. อย่างหรูหรา, Syn. luxurious
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ermine (n.) ขนสีขาวของตัว ermine ซึ่งเคยเป็นสัญลักษณ์ของความร่ำรวย หรูหรา สูงส่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Nice big mansion in Marin.มีแมนชั่นใหญ่โต หรูหรา ใน มาริน
Your Methodist background, the modest circumstances, and then you're off to a grand university full of richer, posher types.เบื้องหลังกลวิธีของคุณ สถานการณ์ของคุณล่าสุด แล้วคุณจบมาจากมหาวิทยาลัย ชั้นนำ หรูหรา มีระดับ
So when you cast your vote tonight, kids, cast it for adventure... luxury, nature.เอาหล่ะ เมื่อลูกๆจะโหวดกันในคืนนี้ ทำมันเพื่อการพจญภัย... หรูหรา , ธรรมชาติ
The Royal Hall is beautiful, magnificent, but behind the scenes, they look with a blind eye.รอยัลฮอลล์อันสวยงาม หรูหรา แต่เบื้องหลังนั้น พวกเขาทำเป็นมองไม่เห็น
Take down the boat's name and destination, radio it to the crew in the water.เรือลำใหญ่ หรูหรา และห่างจากท่า เลือกช่ือเรือ แล้วก็จุดหมายปลายทาง วิทยุไปบอกลูกเรือ ที่อยู่ในน้ำ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -หรูหรา-
Back to top