ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-สหาย-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น สหาย, *สหาย*,

-สหาย- ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He remembers his early struggles, shared by his two loyal comrades.เขาเคยร่วมรบกับเขา 2 สหาย ผู้จงรักภักดี
This is a pleasure, my friend Hynkel.นี่แหละความสุข สหาย เฮนเคิล
So, my friend, what we must do is to stop this killing of our women and children.ดังนั้นแล้ว สหาย เราต้องทำทุกอย่างเพื่อจะหยุดการฆ่าผู้หญิงและเด็ก
Of course, mi amigo. You better get going.แน่นอน สหาย เธอควรรีบไปเถอะ.
I got a long history of back problems, and I don't need it to get any longer.ฟังนะ สหาย ฉันมีปัญหา เกี่ยวกับหลังมาเป็นเวลานาน และฉันไม่ต้องการให้มัน ยาวไปมากกว่านี้
Count Yusupov's pyjamas - comrades, buy the pairชุดนอนของเค้าท์ ยูซูพอฟ สหาย ซื้อไปทั้งคู่สิ
Students, comrades, revolutionary Red Guards...นักเรียน สหาย และ สมาชิกพรรค ( Red Guard ) ทุกท่าน
Sorry, bro. Party's all full.เสียใจหว่ะ สหาย ที่เต็ม
No, brother, you be careful.ไม่ สหาย นายระวังตัวด้วยนะ
A single weak spot and the phalanx shatters.ข้าเสียใจ สหาย แต่ผองเราใช่เกิดเป็นทหาร เสียทุกคน
Now then, my friend. Now to your purpose.เอาละครับ สหาย ตามความประสงค์ของคุณ
I'll get you out of here, mate.ฉันจะพานายออกไปเอง สหาย !
Eventually, they're gonna let me out of this chair, comrade, and when they do, I'm going to break your nose.ถ้าฉันออกจากเก้าอี้ได้นะ สหาย ฉันจะต่อยจมูกแกให้หักเลย
More importantly, my friend, who are you?เราสิที่ต้องเป็นคนถาม สหาย ท่านเป็นใคร?
Come on you whiners, let's get dirty!ไปเถอะ สหาย ลุยให้เต็มคราบเลย
Speak to the Lord for our comrades, killed when the battle seemed lost.บอกกับพระเจ้า ถึงเรื่องของเราด้วยนะ สหาย ว่าเราต้องปลิดชีวิตเจ้า เมื่อพานพบความพ่ายแพ้
So, friends, we were talking about Nancy Pelosi.เอาล่ะ สหาย เราจะมาพูดเกี่ยวกับแนนซี่ เพโลซี่
Welcome to Sunnyside, folks. I'm Lots-o' -Huggin' Bear.ขอต้อนรับสู่ซันนี่ไซด์ สหาย ฉันชื่อลุตโซ่เจ้าหมีน่ากอด
Folks, if you want to step right this way...เอาล่ะ สหาย ใครจะไปเขยิบมา...
Here it is, my friend. The battle awaits.นี่แหละ สหาย การต่อสู้รอเราอยู่
All right, folks, these drinks aren't going to drink themselves.เฮ้ สหาย เหล้าในแก้วนี่ มันคงไม่หมดไปเองหรอก
Hey, fellows, I've got orders from Colonel Nelec to personally deliver this man back to base.เฮ้, สหาย ฉันมีคำสั่งจากผู้พัน เนเลค ถึงบุคคล ให้ส่งคนนี้กลับไปที่ฐาน
Ah, Comrade Sohja is so naive.เฮ้อ สหาย โซจาช่างไร้เดียวสาจริงๆ
Catch your breath, mate, or what little time you have will be less.ใจเย็น สหาย คุณเหลือเวลาน้อยแล้ว อย่าทำให้มันไร้ค่า
Bloody hell. Uhh! Mate, wake up.สู้โว้ย! สหาย ตื่นได้แล้ว
No time for whistling', boys. Let's get swingin'.ไม่มีเวลามาผิวปากแล้ว สหาย ขุดกันเหอะ
I will find you again, my friend. [GUNSHOT] No!ผมจะตามหาคุณอีกครั้ง สหาย ไม่
Approach, my friend.มานี่เถิด สหาย mani' đû d shay
Trust me, my friend. I brought you this far.เชื่อข้าเถอะ สหาย cew'o q·a đû́ shay ข้าพาท่านมาไกลถึงขนาดนี้แล้ว q·aᵽaţ'an ma kâlđẃg qnadni· lê·v
Join us, my friend. Join us.ร่วมวงกับข้าสิ สหาย มา
And you, my friend, are an oppressed minority. Yeah, No shit.ส่วนคุณ สหาย คุณเป็นคนกลุ่มน้อยที่โดนรังแก
You are many things, my friend, but not a coward.ท่านอาจเป็นอะไรหลายอย่าง สหาย แต่ไม่ใช่คนขลาด
Great job, guys. I'll take it from here.เก่งมาก สหาย เดี๋ยวรับช่วงต่อเอง
Listen to this, homies.ฟังนะ สหาย เราสามารถอัพโหลดทั้งอัลบั้ม
Friends, friends, friends, please.สหาย สหาย สหาย ได้โปรด
Freeze all motor functions. Just you and me now, my friend. I see you've already met your makers.เครื่องยนต์หยุดการทำงาน! เหลือเราแค่สองคนแล้วนะ สหาย ฉันรู้ว่าเธอ เห็นคนสร้างพวกเธอกันแล้ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -สหาย-
Back to top