ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-ยืนกราน-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ยืนกราน, *ยืนกราน*,

-ยืนกราน- ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I usually don't fall for things like that... but, God, he was just so... persistent, you know.โดยปรกติ ฉันจะไม่รับปากใครง่ายๆ สำหรับเรื่องแบบนี้ แต่, พระเจ้า, เขาเป็นคน ยืนกราน และตื๊อน่าดู, เธอก็รู้
That and that cunt Mab's insistence that we dress like we're fucking Disney characters.แล้วก็ที่นังราชินีแห่งแสง ยืนกราน ให้พวกเราแต่งตัวอย่างกับ ตัวละครดิสนี่ย์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -ยืนกราน-
Back to top