ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-ยิ่งกว่านั้น-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ยิ่งกว่านั้น, *ยิ่งกว่านั้น*,

-ยิ่งกว่านั้น- ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Exactly. Moreover, the Palace Emissary is His Royal Highness's uncle.ถูกต้อง ยิ่งกว่านั้น ท่านอำมาตย์ ก็เป็นถึงท่านลุงขององค์รัชทายาท
But I don't feel like studying, not the single bit in addition, when I think things like Terrorism, punishments -แต่ผมไม่รู้สึกอยากอ่านหนังสือเลยแม้แต่นิดเดียว ยิ่งกว่านั้น พอผมนึกถึงพวกผู้ก่อการร้าย สงคราม ภัยธรรมชาติ
It was notable for the fact that it was not moving in an asteroidal ellipse, but rather, it had a hyperbolic orbit and was shooting through our solar system.มันมีความโดดเด่น เพราะมันไม่เคลื่อนที่ อยู่ในวงโคจรของดาวเคราะห์น้อย ยิ่งกว่านั้น มันมีวงโคจรเป็นรูปไฮเปอร์บอล่า
A baby, I mean, you're linked to that person for the rest of your life.ที่จะเป็นคนแบบนั้นไปชั่วชีวิต และ ยิ่งกว่านั้น ถ้าคุณแต่งงาน
There is no clear evidence that SooRo did anything with the tree sap, worse than that, act as ShinGuiGwan's servant?ไม่มีหลักฐานว่าซูรูทำอะไรเกี่ยวกับยางไม้ ยิ่งกว่านั้น ที่จะทำตัวเป็นลูกน้องชินกุยกันนะเหรอ
Right now, they're saying that anyone who invested with Mr. Shaw has been defrauded, and that more than likely, it's all gone.ตอนนี้ พวกเขากำลังบอกว่าทุกคน ที่ลงทุนกับคุณชอว์ล้วนโดนโกงหมด ยิ่งกว่านั้น ดูเหมือนว่า มันจะไปหมดแล้ว
His account of what happened is rather unbelievable, and other than that, he's a hard guy to like.เรื่องราวที่เขาเล่า มันออกจะไม่น่าเชื่อถือ ยิ่งกว่านั้น เขาก็ทำตัวไม่น่ารักซักเท่าไหร่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -ยิ่งกว่านั้น-
Back to top