ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-มหาเศรษฐี-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น มหาเศรษฐี, *มหาเศรษฐี*,

-มหาเศรษฐี- ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Try billionaire industrialist Bruce Wayne, a.k.a. the Dark Knight.ไม่หล่ะ ผมอยากเป็น มหาเศรษฐี บรูซ เวยน์ หรือ อัศวินรัตติกาล
Genius, billionaire, playboy, philanthropist.อัจฉริยะ มหาเศรษฐี เพลย์บอย คนใจบุญ
And in local news, billionaire Oliver Queen has returned once again to Starling City.และข่าวท้องถิ่นรายงานว่า มหาเศรษฐี โอลิเวอร์ ควีน ได้กลับมาอีกครั้ง \ สู่ สตาร์ลิ่ง ซิตี้
Despite the presence of the GCPD, it was billionaire Theo Galavan-- newly arrived in Gotham but already making his name-- who stood up to the escaped lunatic.แม้จะมีการปรากฏตัวของ GCPD มหาเศรษฐี ธีโอ กาลาแวน-- ประชากรคนใหม่ของก็อคแธม ได้สร้างชื่อเสียงของเขาสำเร็จ--

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -มหาเศรษฐี-
Back to top