ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-ชัยชนะ-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ชัยชนะ, *ชัยชนะ*,

-ชัยชนะ- ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
palm(พาล์ม) n. ฝ่ามือ,ต้นปาล์ม,รางวัลสำหรับผู้มีชัย,เหรียญตราแห่งเกียรติยศ ชัยชนะ ความสำเร็จ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But the men. It's more important to them than it is to you.แต่พวกเขา ชัยชนะ สำคัญต่อพวกเขามากกว่าคุณ
That wave... that last day, the winning had become everything to meคลื่นนั่น วันสุดท้ายนั่น ชัยชนะ เป็นทุกอย่างสำหรับฉัน
We fight to the death, and one gets to freedom with the other person's blood?พวกเรากำลังต่อสู้อยู่กับความตายอยู่ ชัยชนะ ที่จะได้แต่ก็ด้วยชีวิตเลือดเนื้อของคนอื่น?
"...the victory which You have obtained for us"... . ชัยชนะ ที่ท่านได้มอบให้แก่เรา...
Oh, Becky, I'm reminded of all my passions: winning, my girls, destroying my enemies.โอ เบ็คกี้ ฉันคิดถึงสิ่งที่ฉันปรารถนา... ชัยชนะ สาวน้อย
We believe we are marching to claim victory for ourselves... for our loved ones, for our countrymen, for the entire human race./ เราเชื่อว่าเรากำลังเข้าใกล้สู่ สิ่งที่เรียกว่า ชัยชนะ / / ของพวกเราทุกคน / / ของคนที่เรารัก /
Whether it's direction, or discipline, or glory and fame and fortune.ไม่ว่าจะเป็นทิศทางชีวิต วินัย ชัยชนะ ชื่อเสียง หรือเงินทอง

-ชัยชนะ- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
勝利[しょうり, shouri] Thai: ชัยชนะ English: victory

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -ชัยชนะ-
Back to top