ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-จากนั้น-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น จากนั้น, *จากนั้น*,

-จากนั้น- ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"And we'll take the baby to the Goblin City... and you will be free.""แล้วพวกเราจะพาเด็กทารก ไปยังเมืองแห่งปิศาจ... จากนั้น เจ้าก็จะได้เป็นอิสระ"
It took me away... to the testing place.(เสียง Billy) จากนั้น แสงก็มา
But instead, he just attacked a few cops... so, suddenly, it's Hands Across America... for this fucking total son of a bitch.แต่แทนที่จะเป็นแบบนั้น / เขาทำร้ายร่างกายตำรวจ... แล้ว จากนั้น / มันก็มีอำนาจข้ามอเมริกา... แล้วเรื่องทั้งหมดนี่ / เรื่องของไอหน้าตัวเมียนี่
Yes. Then, he...ใช่ จากนั้น เขาก็...
Once he let me play with the siren.เมื่อเขาให้ฉันเล่นกับไซเรน จากนั้น ...
We continue on the Mendranang take our orchid samples, then we call for help.เราจะเดินทางไปยังแมนเดอแนง... ...เพื่อเข้าไปเอาตัวอย่างกล้วยไม้ออกมา จากนั้น เราค่อยเรียกให้คนมาช่วย
It gained a place in history on July 8, 1776, when the Liberty Bell tolled for the first public reading of the Declaration of Independence.ในปี 1846, ในวันเกิดของ จอร์จ วอชิงตัน นั่นเป็นการตีระฆังครั้งสุดท้าย, จากนั้น ระฆังสันติภาพก็หยุดใช้อย่างถาวร.
"Let's give the niggers this music by a bunch of mumbling idiots and sooner or later, they'll all copy it, and nobody will be able to understand a fucking word they say."ให้พวกนิโกรฟังเพลง จากพวกงี่เง่านี้ จากนั้น พวกนี้ก็จะเลียนแบบ และไม่มีใคร ฟังภาษาที่พวกนี้พูดออกอีกต่อไป
O, then, dear saint, let lips do what hands do.โอ จากนั้น นักบุญที่รัก ให้ริมฝีปากพร่ำ ดั่งมือทำ
Well, then, look at our shadows.ดีล่ะ จากนั้น ดูที่เงาของพวกเรา
I drove the boys here, and then this one boy he started to sweat.แล้วฉันก็พาเด็กมานี่ จากนั้น เด็กคนนี้เริ่มเหงื่อออก
You need to bait him, then, with someone he sees as a challenge.คุณต้องอ่อยเหยื่อเขา จากนั้น กับคนที่เขาคิดว่าท้าทาย
She'll think she can,she'll even think she has,and then... out of the blue,you'll be right there with her, so close she'll think she can touch you,and then all of this will just... be happening for her all over again.เธอจะคิดว่าเธอทำได้ เธอจะคิดแม้กระทั่งว่าเธอทำได้แล้ว จากนั้น เมื่อเรื่องมันจบ คุณจะไปอยู่กับเธอ ใกล้จนเธอคิดว่าเธอสัมผัสได้ แล้วเรื่องทั้งหมดนี่
Please bring the girl to the limousine... and your mission is accomplished.นำเด็กผู้หญิงส่งขึ้นรถลีมูซีน จากนั้น คุณเป็นอิสระ
Then, lo and behold, she became more popular than you did.แล้วทักทายผู้คน จากนั้น เธอกลายเป็นดังกว่าคุณซะอีก
You can't just bring up secret cell phone and then drop it. What does it mean?โอเค จากนั้น สมมุติว่าเกิดมีมือถืออีกเครื่อง
No, look. Look, it's an entire city full of buyers.- เอาล่ะ จากนั้น ตอนนี้ดูนี่สิ
# Na-na na-na na-na #zezarkitty จากนั้น ประมาณ 8
He got an apple and a yogurt. And then he met with dr. Shepherd.เขากินแอปเปิ้ล กับโยเกิร์ต จากนั้น เขาก็พบกับ ดร.เช็พเพิร์ด
Hunt, and he's got the cautery and he's moving it back and forth, you know, fixing bleeders, and then he just hands it to me...และเขามีเครื่องจี้ไฟฟ้า และเขา เคลื่อนมันไปหน้า ไปหลัง รู้ไหม หยุดเลือดไหล จากนั้น เขาก็ส่งมาให้ฉัน...
It's not right if he does not accept reality even when it ends!คุณต้องมองความเป็นจริงของโลก จากนั้น ..
Things were going well until she wanted to... and then I was all: "no way" and she was all: "yes way" and I was like...ทุกๆอย่างเป็นไปด้วยดี\ จนถึงตอนที่เธออยากจะ จากนั้น ตลอดเวลาฉันเอาแต่บอกว่า "ไม่มีทาง"\ แต่เธอ ก็แต่บอกว่า "มีทาง" และฉันก็ประมาณว่า... ...
What-what exactly is the criteria, then, for sticking around?อะไรที่เป็นเกณฑ์กำหนดกันแน่ จากนั้น ก็ดูรอบๆเนี่ยหรอ?
So, take me through an average day, and then, you talk, I find the problem.งั้น เล่าชีวิตประจำวัน/Nของนายมา จากนั้น นายพูดไป ฉันจะหาต้นตอของปัญหา
Jeff will be huge here, then he'll be huge in Japan, and then it's over.เจฟจะยิ่งใหญ่ที่นี่ จากนั้น เขาจะเป็นใหญ่ที่ญี่ปุ่น และมันจบแล้ว
And then next minute, it's raining and I'm lying in that field, alone.ข้างล่างนั่น จากนั้น นาทีต่อมาฝนก็ตก แล้วฉันก็นอนอยู่ที่สนามนั่น...
And then I went to motocross practice, and then, when I left, it was gone.แล้วก็ไปซ้อม\ มอเตอร์ครอส จากนั้น มันก็หายไปเลย
I forgave him for something that no one else in the world would ever get over.ฉันเคยยกโทษให้เขากับบางสิ่งที่ไม่มีใครในโลกนี้ เคยลืมมันไปได้ จากนั้น เขาก็กลับมา
You still going to look up to me then, you still going to think, hey!นายจะยังคงมองหาฉัน จากนั้น นายเริ่มที่จะคิด เฮ้!
An answer, they don't get answered, then there's more.คำตอบ ที่พวกเขาไม่ได้รับคำตอบ จากนั้น มีอีก
Someone had to stop it, and then everyone started running, and I...- ต้องมีใครสักคน หยุดมัน จากนั้น ทุกคนเริ่มวิ่งหนี และผม...
Will you be the lead in my directorial debut?ใช่แล้ว จากนั้น นักแสดงนำในหนังของฉันก็จะเป็น...
And one-twenty to Quick Falls from there.แล้วอีก ร้อยยี่สิบไมล์ จากนั่น ไปถึง ควิก ฟอล
She turned into a beautiful ogre and they lived...เธอกลายร่างเป็นยักษ์แสนสวย จากนั้น พวกเขาก็
Your father made you and then abandoned you, so you pray.พ่อของคุณสร้างคุณ จากนั้นก็ทิ้งคุณ จากนั้น คุณภาวนา
So I made a few phone calls, I organized the junk drawer and then I fired off an e-mail to the principal about Ms. Rinsky.ฉันเลยโทรหาชาวบ้าน จัดลิ้นชักของจิปาถะ จากนั้น ส่งอีเมลหาครูใหญ่ เรื่องครูรินส์กี้
Ball gowns, and then go out and do the halftime show at our own championship game?ชุดเต้นรำ จากนั้น ก็ออกไปแสดงตอนพักครึ่ง ในนัดชิงของเราน่ะเหรอ?
You took my life from me and then convinced me that we were gonna build something else, something made...นายพรากชีวิตของฉันไป จากนั้น เกลี่ยกล่อมฉัน เราจะสร้างบางอย่างทดแทน
I thought we sold that dress two weeks ago.แต่ถ้าฉันยืนบนเวทีแล้วร้องเพลงของฉัน จากนั้น จินตนาการมันก็จบลง
You're not getting up.คุณไม่ฟื้น จากนั้น โค้ชเบนสันหันมา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -จากนั้น-
Back to top