ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*wire service*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น wire service, -wire service-

*wire service* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wire service (n.) สำนักข่าวที่ส่งข่าวสารไปยังสื่อต่างๆ See also: โดยทางโทรเลขหรือดาวเทียม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Last month, there were independent wire services letting bookies know who won the third race at Sportsman's Park,เดือนที่แล้วมีศูนย์โทรศัพท์แจ้งให้เจ้ามือรู้ว่า ใครชนะม้าเที่ยวสามที่สปอต์แมน พาร์ค
I wanna go AP and UPI. I want to get on the state wire services.ผมอยากได้สํานักข่าวเอพีกับยูพีไอ เเล้วกระจายข่าวทั่วประเทศ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *wire service*
Back to top