ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*two-stringed violin body of which is made of a bamboo joint with a bow attached*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น two-stringed violin body of which is made of a bamboo joint with a bow attached, -two-stringed violin body of which is made of a bamboo joint with a bow attached-