ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*safe and sound*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น safe and sound, -safe and sound-

*safe and sound* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
safe and sound (idm.) ปลอดภัย See also: สุขภาพดี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You got me here, safe and sound. Yeah, let's make a plan for tonight.ในที่สุดพ่อก็พาผมมาส่งที่โรงเรียนอย่างปลอดภัยแล้ว
And I'm safe and sound in bed.เนเธฅเธฐเธ‰เธฑเธ™เธ›เธฅเธญเธ”เธ เธฑเธขเธญเธขเธนเนˆเธšเธ™เน€เธ•เธตเธขเธ‡
He's safe and sound somewhere pulling the strings.เค้าจะคอยยืนชักไยอยู่ที่ไกลๆ มันจะปลอดภัย
I'm safe and sound under the wing of my new partner.ฉันปลอดภัยทุกประการ\ ภายใต้ความคุ้มครองของคู่หูคนใหม่
I'm gonna go call Terry, tell him you're safe and sound, okay?ฉันจะไปโทรหา เทรรี่ บอกให้เขารู้ว่า คุณปลอดภัย
I'm safe and sound under the wing of my new partner. Hello, Castiel.ฉันปลอดภัยทุกประการ ภายใต้ความคุมครองของคู่หูคนใหม่ สวัสดี แคสเทียล
I need to keep you safe and sound. Wash,ผมจำเป็นต้องกันคุณไว้ วอช
I am safe and sound on this patio with you.ฉันปลอดภัยดีและยังอยู่กับคุณที่ลานบ้านนี้
Detectives Carter and Fusco are both safe and sound at one of my properties, Mr. Reese.นักสืบคาร์เตอร์และฟัสโก้ ต่างปลอดภัยดี ในสถานที่แห่งหนึ่งของผม คุณรีส
They are both safe and sound at campaign headquarters.พวกเขาไปได้สบาย ในส่วนของแคมเปนของสำนักงานใหญ่
She's safe and sound. She's with Diane.เธอปลอดภัยและเสียง เธอเป็นคนที่มีไดแอน
Yeah, we're just gonna keep him... safe and sound in the pipeline till he decides to keep quiet about all this.ช่าย เราก็เอาเขาไปไว้ อย่างเียบ ๆ และปลอดภัยในท่อพลังงาน จนกว่าเขาจะยอมเงียบเรื่องนี้น่ะ

*safe and sound* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
安好[ān hǎo, ㄢ ㄏㄠˇ, 安好] safe and sound; well
平安[píng ān, ㄆㄧㄥˊ ㄢ, 平安] safe and sound; well; without mishap
安然无恙[ān rán wú yàng, ㄢ ㄖㄢˊ ˊ ㄧㄤˋ, 安然无恙 / 安然無恙] unaffected (by a disease); safe and sound (set phrase)

*safe and sound* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โดยสวัสดิภาพ[adv.] (dōi sawatdī) EN: safely ; safe and sound FR: en sécurité
ปลอดภัย[v.] (pløtphai) EN: be free from harm ; be safe ; be safe and sound ; be out of danger ; be free from harm ; be secure FR: être en sécurité
ตลอดรอดฝั่ง[adv.] (taløtrøtfan) EN: tide over ; pull through ; through obstacles ; through the end ; safe and sound ; thoroughly clear FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *safe and sound*
Back to top