ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*opening night*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น opening night, -opening night-

*opening night* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
opening night (n.) คืนแรกของการเปิดฉายต่อสาธารณชน (เช่น ภาพยนตร์) See also: รอบปฐมทัศน์ Syn. premiere
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'll be there opening night, front row. And you can count on it.ฉันจะอยู่ที่นั่น ที่แถวหน้า เธอสามารถนับดูได้เลย
Yes, but actors want opening night to be perfect.ใช่ แต่นักแสดงที่ต้องการให้คืนแสดงสมบูรณ์แบบ
Just think about opening night, that will freak you out?แค่คิดเรื่องคืนเปิดตัว ที่ทำให้คุณตื่นเต้น
More importantly... even if it somehow makes it to opening night, it will clash with top-notch musicals.ยิ่งกว่านั้น... แม้กระทั่งวันงานเปิดตัว ยังชนกับท็อป-น็อชอีก
Rehearsals for April's show start two days after Nationals, and then opening night is three weeks later.การซ้อมโชว์ของเอพริล จะเริ่มสองวันหลังระดับชาติ แล้วก็เริ่มเปิดแสดง สามอาทิตย์ให้หลัง
That's the opening night party.นั่นเป็นการเปิดงานปาร์ตี้กลางคืน
Actually, I'm here to invite you guys to my opening night at McKinley.ที่จริงฉันมาเชิญพวกนาย ไปรอบปฐมฤกษ์ที่แม็คคินลีย์
On a lighter note, I have reserved tickets for everybody, for Saturday, at our community theater, for the opening night of Brigadoon.เพิ่มเติมอีกนิด ฉันจองตั๋ว ให้กับทุกคน ในวันเสาร์นี้ ที่โรงละคร รอบปฐมทัศน์ Brigadoon
As I was saying, or at least attempting to say before you two started chatting about condiments, we will be walking the red carpet at opening night of "End of the Rainbow" tonight-- our first public outing as a couple.อย่างที่ฉันพูด หรืออย่างน้อยก็พยายามจะพูด ก่อนที่คุณทั้งสองจะคุยกันเรื่องส่วนผสม
Did you get my invitation to our opening night on Saturday?คุณได้บัตรเชิญรึยัง เปิดร้านคืนวันเสาร์?
I'll be there. There is no opening night until we get this money together.ไม่มีการแสดงจนกว่าเราจะรวบรวมเงินได้
Opening night is mostly member's families.คืนเปิดตัว เหมือนจะมีแต่คนในครอบครัวนักดนตรีมาเลย

*opening night* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
首映[shǒu yìng, ㄕㄡˇ ˋ, 首映] premiere (of a play or film); opening night; first run; to premiere (a film)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *opening night*
Back to top