ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*level up*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น level up, -level up-

*level up* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
level up (phrv.) ยกระดับของ (บางสิ่ง) ให้เท่ากัน See also: ทำให้(บางสิ่ง)เท่ากัน Ops. level down
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
When you get to the next level up, how do you feel?เมื่อคุณเลเวลอัพในเกม รู้สึกอย่างไรล่ะ?
Some people even get paid loads of money to level up characters that can dominate in these games.บางคนถึงกับยอมจ่ายเงิน เพื่ออัพเวลตัสละครให้พิเศษกว่าคนอื่น
Let's move on to the next desperate lot and employ them and raise their level up.ถ้าอย่างนั้นก็ย้ายโรงงานไปที่อื่นที่ลำบากดีกว่า ไปจ้างงานและช่วยยกระดับประชาชนที่อื่นต่อดีกว่าไม่สามารถรักษาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *level up*
Back to top