ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*land on*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น land on, -land on-

*land on* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
land on (phrv.) (เครื่องบิน) ลงจอด See also: ขึ้นฝั่ง, ขึ้นบก, (เรือ) เข้าเทียบท่า Syn. land at, land in
land on (phrv.) ชก See also: ต่อย, ตี Syn. plant on
land on (phrv.) กล่าวหา See also: ตำหนิ Syn. pack on
land on (phrv.) ดุด่า (คำไม่เป็นทางการ) See also: ว่ากล่าว, จับผิด Syn. tell off
land on (phrv.) บังคับให้ยอมรับ Syn. land with
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This is the most beautiful land on earth.นี่คือดินแดนที่สวยที่สุดในโลก
Did you jump out of a plane and land on your face?นายโดดจากเครื่องบิน แล้วลงพื้นโดยเอาหน้าไถลง ใช่ไหม?
No. I tried to drop the dice so they'd land on 12.เปล่า ผมแค่พยายามทอยเต๋า ให้มันขึ้น 12
And John Invergordon, havin' spent his last dime on his great dream, opened Krewe Island on what should have been a glorious spring day.จอห์น อินเวอร์กอร์ดอน ใช้เงินหมดตัวเพื่อสร้างฝัน... ...เปิดรีสอร์ทเกาะครูว์ ซึ่งควรจะแน่นไปด้วยแขก
Permission to land on platform 327. Maintain your present course.อนุญาตให้นำเครื่องลงในลาน 327 รักษาระดับของคุณไว้
Don't worry, cats always land on their... face.อย่าห่วงน่าแมวสามารถลงมาบนพื้นด้วย... .... หน้าได้อยู่แล้ว
I expect he'll land on his feet. Give him a life peerage.ผมว่าเดี๋ยวก็ต้องวางมือ ไปอยู่กับพวกซั้นสูง
I could land on another star space and... And wish him back.--ฉันอาจลงไปบนห้วงอวกาศอื่น และขอให้เขากลับมา
Polarsyssel, this is helicopter Lima-November-Oscar-Mike-Bravo requesting to land on your vessel.เรือโพล่าซิสเซล นี่เฮลิคอปเตอร์ ลิมา โนเวมเบอร์ ออสก้า ไมค์ บราโว่ เราขออนุญาติลงจอดบนเรือของคุณ
Although, i guess i could just crash here until i land on my feet.อาจมาเป็นเป็นแขกที่นี่ จนกว่าจะตั้งตัวใหม่ได้
One day, aliens crash-land on Earth and find a little Goomiho abandoned in the mountains.วันหนึ่งมีสัตว์ประหลาดหล่นมาที่พื้น เป็นกูมิโฮที่ถูกทิ้งจากหุบเขา
You were already suspicious that George Merchant was buying up a large area of land on the outskirts of Sandford, after an article Tim Messenger wrote in the Sandford Citizen.คุณระแวงว่าจอร์ชกำลังจะซื้อ ที่ดินจำนวนมากตรงนอกเมือง หลังจากที่ทิมเขียนเรื่องลงในหนังสือพิมพ์แซนฟอร์ด

*land on* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ruán, ㄖㄨㄢˊ, 壖] land on water edge or under wall
登陆月球[dēng lù yuè qiú, ㄉㄥ ㄌㄨˋ ㄩㄝˋ ㄑㄧㄡˊ, 登陆月球 / 登陸月球] moon landing; to land on the moon

*land on* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เช่าที่นา[n. exp.] (chao thī nā) EN: take land on lease FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *land on*
Back to top