ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*keep quiet*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น keep quiet, -keep quiet-

*keep quiet* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
keep quiet (phrv.) พยายามเงียบ See also: เงียบไว้, ไม่ส่งเสียง
keep quiet (phrv.) เก็บเป็นความลับ See also: ไม่เปิดเผย Syn. keep mum, keep dark
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
If you want me to keep quiet, then, do me a favorถ้าอยากให้ฉันปิดปากเงียบล่ะก็ ช่วยอะไรให้ฉันสักอย่างสิ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I hate to do this, but if you don't keep quiet, this whole thing's going to be shot.ผมไม่อยากทำอย่างนี้, แต่ถ้าคุณไม่เงียบไว้ ทั้งหมดนี่ จะถูกยิง
Hey, hey. It takes more energy to keep quiet than it does to speak the mind.ยังไงซะคุณได้เมาแน่ คุณมีอะไรจะพูด
Just keep quiet and hang on!เงียบ ๆ ไว้เหอะ เกาะแน่น ๆ หล่ะ
Tell him to keep quiet. He's in too deep.บอกเค้าไปว่า ว่าอย่าตอบอะไร โกหกจนเนียนแล้ว
Sorry. Can you keep quiet for a whle?ไม่ล่ะ แต่ว่าเธอช่วยเก็บเงียบเรื่องนี้ระยะหนึ่งได้ไหม?
Just keep quiet I'm working here, working!เงียบหน่อยได้ไหม ฉันกำลังทำงานอยู่นะ ทำงานน่ะรู้จักไหม
You rascal, keep quiet a little..บ้าเอ้ย,เงียบๆหน่อยซิ...
You bastard Keep quiet, will you?แก ไอ้ชั่ว เงียบซะ หรือจะไม่ล่ะ?
Hey, the other single person over there, keep quiet as well.- เฮ้! คนโสดตรงนั้นน่ะ เงียบๆหน่อย
Single person, keep quiet. Qui~~et. Qui~~et.คนโสดคร้าบบ กรุณาเงียบด้วย ~~ ชู่ส์~~ชู่ส์~~
I was told by Tsuru to keep quiet... about this but...ซึรุเคยบอกฉันว่าให้เงียบๆไว้... เกี่ยวกับเรื่องนี้ แต่...
If you keep quiet then I won't know.ถ้านายเงียบแล้วฉันจะรู้มั้ยเนี่ย

*keep quiet* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หุบปาก[v.] (huppāk) EN: shut one's mouth ; close one's mouth ; shut up ; keep quiet FR: clouer le bec
เงียบ[v.] (ngīep) EN: be at a standstill ; be in the doldrums ; be silent ; be quiet ; be still ; keep quiet FR:
นิ่งเสีย[v. exp.] (ning sīa) EN: be still ; keep quiet FR:
อมปาก[v.] (ompāk) EN: keep one's mouth closed ; keep quiet FR:
เย็บปาก[v.] (yeppāk) EN: muzzle ; hut up ; stop speaking ; keep quiet ; remain silent ; be tongue-tied FR: museler

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *keep quiet*
Back to top