ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*hold out for*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น hold out for, -hold out for-

*hold out for* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hold out for (phrv.) ยืนกรานสำหรับ Syn. hang out for, stand out for
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เล่นตัว (v.) hold out for something See also: be independent, be difficult, be stand-offish
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Colonel, there is no way that we can hold out for two days. I have nothing left to bribe them with. Colonel, we will all be dead in two days.โคโรเนล ไม่มีทางที่เรา จะทนได้ถึงสองวันหรอกนะ ผู้พันโคโรเนล พวกเราจะตายทั้งหมดภายในสองวัน
I want you to hold out for it.แม่อยากให้ลูกยื่นมือไปคว้ามัน
You should hold out for someone with a stronger stomach.เธอน่าจะคบคนท้องไส้ แข็งแรงกว่านี้หน่อย
But I think I'm gonna hold out for a cat stuck in a tree.แต่ ผมว่าเธอคงคิดจะไปจับลูกแมวที่ติดบนต้นไม้
Can you hold out for another hour?ทนอีกสักชั่วโมงไหวมั้ย?
Hold out for more from the Reverend?ถือออกมากขึ้น จากนายหรือไม่

*hold out for* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เล่นตัว[v.] (lentūa) EN: hold out for something ; be independent ; be difficult ; be stand-offish ; play hard to get FR: faire des façons

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *hold out for*
Back to top