ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*have an affair with*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น have an affair with, -have an affair with-

*have an affair with* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
have an affair with (idm.) มีความสัมพันธ์ทางเพศกับเพศตรงข้าม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I read once about a woman whose secret fantasy was to have an affair with an artist.ผมเคยอ่านเกี่ยวกับสาวที่จินตนาการ ลับคือมีสัมพันธ์กับศิลปิน
I mean, he did have an affair with her.ก็เขาเป็นชู้กับหล่อนจริงๆ
To get back at me because i wouldn't have an affair with him.เพื่อที่จะแก้แค้ฉันเพราะฉันไม่ยอมเป็นชู้กับเขา
So you didn't have an affair with my father?งั้นคุณไม่ได้มีชู้ กับพ่อฉันใช่ไหม?
Did you have an affair with Amira?จริงหรอที่คุณมีอะไรกันกับอมีลา
But I can't just have an affair with you.แต่ฉันแค่ไม่สามารถมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับคุณได้
Did you have an affair with Eleanor Marshall before you murdered her?คุณมีสัมพันธ์เชิงชู้สาว กับอเลนอร์ มาร์แชลล์ ก่อนที่คุณจะฆาตกรรมเธอไหม
Did I have an affair with Emma Wilson?ผมมีอะไรกับเอ็มม่า วิลสันไหม
Did I have an affair with Emma Wilson? Yes.ผมมีความสัมพันธ์กับเอ็มม่า วิลสันใช่ไหม ใช่

*have an affair with* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คบชู้สู่ชาย[v. exp.] (khopchū sū ) EN: commit adultery ; have a lover ; have an affair with a man ; be unfaithful to the husband FR: tromper son mari
คบชู้สู่สาว[v. exp.] (khopchū sū ) EN: have an affair with a woman FR: tromper sa femme
เล่นชู้[v.] (lenchū) EN: commit adultery ; have an affair with FR: tromper ; être infidèle
ตีท้ายครัว[v.] (tīthaīkhrūa) EN: go in through the back door ; use another's wife for advantage ; have an affair with someone's wife ; intrigue FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *have an affair with*
Back to top