ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*gain by*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น gain by, -gain by-

*gain by* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
gain by (phrv.) ได้ประโยชน์จาก See also: ได้เปรียบจาก Syn. lose by
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
After the Grail was entrusted to Joseph of Arimathea, it disappeared, and was lost for a thousand years before it was found again by three knights of the First Crusade.หลังจากได้มอบจอกศักดิ์สิทธิ์ แก่โจเซฟแห่งอารามาเทีย, มันหายไป และหายสาบสูญไปนับพันปี ก่อนที่จะค้นพบอีกครั้ง
What the fuck do you gain by turning yourself in?คุณทำอะไรกับเรื่องนี้ โดยหันหน้าหนี
Never to be seen again by the eye of a clean soul.ไม่มีวันได้เห็นอีกแม้แต่ในสายตาของผู้บริสุทธิ์
I have nothing to gain by lying to you, claire.ขอบคุณที่มาหาดึกแบบนี้
I'll be turning tricks again by the end of the week.ฉันคงต้องกลับไปเป็นนักมายากล ตอนสุดสัปดาห์นี้แน่
You're possessed again by these voices in your head.คุณโดนเข้าสิง โดยเสียงในหัวคุณเอง
"Now I got a baby again by my father."ตอนนี้หนูมีลูกอีกครั้งเพราะพ่อของหนู
You were chosen by those who stand to gain by this incident.เธอถูกเลือกโดยกลุ่มคน ที่จะได้รับผลประโยชน์จากเหตุการณ์ในครั้งนี้
And they'd have a lot to gain by clearing out Lumpy.และพวกเขาได้ผลประโยชน์ ถ้าลัมพีขายที่ดิน
You're trying to get food off of him again by coming here with him, right?เธอตามให้เขาคอยเลี้ยงเธองั้นสิ
It's Henry. He snuck out of his room. He's down in the garage again by himself.มันเป็นเฮนรี่ เขาแอบออกจากห้องของเขา เขาลงในโรงรถอีกครั้งด้วยตัวเอง
What does your wife gain by denying you exist?โดยการปฏิเสธการมีอยู่ของคุณ!

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *gain by*
Back to top