ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*fan out*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น fan out, -fan out-

*fan out* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fan out (phrv.) ทำให้กระจัดกระจาย See also: ทำให้คลี่ออก, ทำให้กางออก Syn. space out, spread out
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Okay, ladies, fan out and find a partner.โอเค สาวๆ กระจายกันไปแล้วไปหาคู่เต้นกัน
All units, fan out! I repeat, all units, fan out!ขอย้ำให้ทุกหน่วยกระจายไป กระจายไป
Two shooters-- fan out and find them.มือปืนสองคน... กระจายกำลังออกไปค้นหาพวกมัน
We're gonna fan out in both directions and cover the entire area!เราจะทำการค้นหาทั้งสองทาง ขยายให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด จนมาบรรจบกัน
So I pulled stefan out of this well,แล้วหนูก็ดึงสเตฟานขึ้นมาจากบ่อ
He's escaping! Fan out! Find him!เขากำลังหนี กระจายกำลังตามหาเขา
Fine. John Gilbert and Isobel want you and Stefan out of Elena's life.ก็ได้ จอห์น กิลเบิร์ต กับ อิโซเบล อยากให้นาย กับ สเตฟาน
I want to bring in some unis, have them fan out, canvass the surrounding area, see what they come up with.ฉันต้องการให้มีการวางกำลังตำรวจ กระจายอยู่บริเวณนี้ เพื่อคอยระแวดระวังพื้นที่รอบๆ เผื่อว่าพวกมันจะโผล่มา
You fan out and you find these people.พวกนายกระจายตัวออกไป และหาตัวพวกมัน
Let's fan out, boys.เพื่อทุกๆคน โอเค? เริ่มกระจายตัว หนุ่มๆ
All right, fan out! Let's go, let's go!เอาล่ะ กระจายกันออกไป ไปเร็ว ไปเร็ว
Could you get Stefan out here?เธอช่วยพาสเตฟานออกมาข้างนอกได้ไหม?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *fan out*
Back to top