ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*burst in*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น burst in, -burst in-

*burst in* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
burst in (phrv.) พังเข้ามา Syn. break in
burst in (phrv.) รีบเข้ามา
burst in (phrv.) พูดขึ้นทันที See also: โพล่งออกมา Syn. break in
burst in on (phrv.) รีบขัดจังหวะ Syn. break in on
burst into (phrv.) พรวดพราดเข้ามา See also: โผล่เข้ามา
burst into (phrv.) เข้าสู่(สภาพ)ทันที See also: เริ่มทันที Syn. break into
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลุกเป็นไฟ (v.) burst into flame See also: be in turmoil
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
She burst into tears and hugged himเธอหลั่งน้ำตาออกมาและสวมกอดเขา
She burst into kitchen to find himเธอถลันเข้าไปในครัวเพื่อค้นหาเขา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They burst in stars of blue and greenระเบิดเป็นดาวสีฟ้า เขียว มากมาย
He just made the first incision when the SS burst in... shoot the patient lying on the table, then Dr. Raszeja and everybody else who was there.เขาเพิ่งจะกรีดมีด เมื่อพวกนาซีบุกเข้ามา ยิงคนไข้ที่นอนบนโต๊ะ แล้วก็ยิงหมอราเช และทุกคนที่อยู่ในนั้น
Never seen a police car flip and cause other cars to burst into flames.ไม่เคยเห็นรถตำรวจและทำให้เกิดการพลิกรถคันอื่น ๆ ที่จะออกมาเป็นเปลวไฟ
They burst into flame when it is time for them to die and then they are reborn from the ashes.มันจะลุกเป็นไฟ เมื่อถึงเวลาที่มันจะตาย แล้วหลังจากนั้น เกิดใหม่จากเถ้าถ่าน
We also need to make sure that the real Crabbe and Goyle can't burst in on us while we're interrogating Malfoy.เราต้องแน่ใจว่า แครบกับกอยล์ตัวจริง ต้องไม่โผล่เข้ามา ตอนเรากำลังซักถามมัลฟอย
You burst in to take a picture of a man in bed with his own wife?นายถูกจ้างให้ถ่ายรูป ผู้ชายที่นอนอึ๊บเมียเขาบนเตียงงั้นเหรอ
She looked as if she was just about to burst into tearsแล้วเธอก็ดูเหมื่อนอยากจะระเบิดน้ำตาออกมา
You burst in there half-Cocked and look what happened!เธอบุกเข้าไปตอนยังไม่เตรียมพร้อม แล้วดูผลของมันสิ
It showed a short burst in the at-- okay.Who's next?มันแสดงให้เห็นที่ การ ... ......... โอเค คนต่อไป
The pipe burst in the hotel that we previously booked.คือ ท่อน้ำในโรงแรมที่เราจองไว้เกิดแตก
He was driving home,trying to beat the storm, and he ran into a downed power line... and his car burst into flames.เค้ากำลังขับกลับบ้าน แข่งกับพายุที่จะมา ดันไปวิ่งชนเสาไฟ แล้วรถก็ไหม้ทันที
As you can see, I did not burst into flames.ขอบคุณครับ คุณสแต็กเฮาส์

*burst in* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冲进[chōng jìn, ㄔㄨㄥ ㄐㄧㄣˋ, 冲进 / 衝進] break in; burst in; force into

*burst in* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
乱入[らんにゅう, rannyuu] (n) (1) trespassing; intrusion; (vs) (2) to barge into; to burst into; to trespass
吹き出す(P);噴き出す(P);吹出す;噴出す[ふきだす, fukidasu] (v5s,vi) (1) to spout out; to spurt out; to gush out; to jet out; (2) to sprout; to bud; (3) to burst into laughter; (4) (esp. 吹き出す) to blow (smoke, etc.); (5) to send out shoots (of a tree); (P)
弾ける様に笑う[はじけるようにわらう, hajikeruyouniwarau] (exp,v5u) to burst into laughter
泣き入る;泣入る[なきいる, nakiiru] (v5r,vi) (obsc) to burst into tears; to sob; to weep
泣き出す;泣出す[なきだす, nakidasu] (v5s,vi) to burst into tears; to burst out crying; to begin to cry; to be moved to tears
火を吹く[ひをふく, hiwofuku] (exp,v5k) (1) to burst into flames; (2) to fire (of a gun); (3) to fan a fire with one's breath
燃え上がる[もえあがる, moeagaru] (v5r,vi) to flare up; to burst into flames; (P)
笑い出す[わらいだす, waraidasu] (v5s) to burst into laughter
萌える[もえる, moeru] (v1,vi) (1) to burst into bud; to sprout; (2) (m-sl) to have a crush; to be infatuated
萌え立つ[もえたつ, moetatsu] (v5t) to burst into leaf; to sprout

*burst in* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฮา[v.] (hā) EN: burst into laughter ; be convulsed into laughter ; guffaw FR: rire aux éclats (loc.) ; éclater de rire (loc.) ; mourir de rire (loc.) ; se tordre de rire (loc.)
หัวเราะก๊าก[v. exp.] (hūarǿ kāk) EN: burst into a loud guffaw FR: éclater de rire
จู่โจม[v.] (jūjōm) EN: attack suddenly ; burst into ; intrude ; assault ; make a sudden and violent attack FR: attaquer
ลุกเป็นไฟ[v. exp.] (luk pen fai) EN: burst into flame ; become inflamed ; be in turmoil FR: s'enfammer ; flamber ; prendre feu
รุกราน[v.] (rukrān) EN: invade ; attack ; assault ; encroach ; raid ; infringe ; intrude ; burst into FR: envahir ; attaquer ; assaillir ; agresser
แวบ[v.] (waēp) EN: flash ; blaze ; flare ; flicker ; gleam ; glare ; shimmer ; twinkle ; sparkle ; burst into flames FR: flasher ; fuser

*burst in* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Berstindex {m} [techn.]burst index

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *burst in*
Back to top