ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*be almost*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น be almost, -be almost-

*be almost* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
be almost the same as (vt.) เกือบจะเหมือน Syn. approach
be almost the same as (vi.) เกือบจะเหมือน Syn. come near

*be almost* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เฉี่ยว[v.] (chīo) EN: glance ; skim ; buzz ; be almost scraping FR: effleurer ; frôler
แดยัน[v.] (daēyan) EN: be almost died FR:
กะร่องกะแร่ง[v.] (karǿngkarae) EN: be almost severed FR:
เรี่ย[v.] (rīa) EN: skim ; be almost touching ; be down (to) FR:
ร่อย[v.] (rǿi) EN: be almost used up ; be worn away ; be consumed FR:
หวิด[v.] (wit) EN: be near ; come near ; be almost FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *be almost*
Back to top