ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*อาหารสด*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น อาหารสด, -อาหารสด-

*อาหารสด* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อาหารสด (n.) fresh food
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Perishable foodอาหารสดเสียง่าย [เศรษฐศาสตร์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I hear the raw food movement is really taking off.ฉันได้ยิน อาหารสดที่เคลื่อนที่ มันกำลังจะไป
We've got an exclusive on the live feed, but we've got to go, right now!เรามี แต่เพียงผู้เดียวในอาหารสด แต่เราได้ไปตอนนี้!
"live in the warm, eat good fresh food,"อยู่ในที่อบอุ่น กินอาหารสดๆ ดีๆ
I love you too.อาหารสดไม่ต้องผ่านกระบวนการ
Now can you stop this foolishness and make me something to eat that isn't leftovers?คุณจะได้เลิกคิดเรื่องไร้สาระพวกนี้ แล้วทำอาหารสดใหม่มากินแทนพวกอาหารค้างมื้อ
There was a jumbo shrimp free-for-all at the raw bar.มีกุ้งตัวใหญ่บึ้มที่ซุ้มอาหารสด
We will have plenty of fresh supplies after we stop in Manila.เราจะมีอาหารสดมากมาย หลังจากเราแวะที่มะนิลา
Fresh food from our hydroponic farm.อาหารสดจากฟาร์มไม่พึ่งดินของเรา
Locally sourced fresh food.อาหารสดใหม่พื้นบ้านในย่านนั้น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *อาหารสด*
Back to top