ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไหล่ทาง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไหล่ทาง*, -ไหล่ทาง-

ไหล่ทาง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไหล่ทาง (n.) shoulder See also: pavement, sidewalk Syn. ไหล่ถนน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Motorist reported seeing a green sedan parked on the shoulder near the field that Saturday night.คนขี่มอเตอร์ไซค์บอกว่าเห็นรถซีดานเขียว จอดที่ไหล่ทางใกล้ทุ่ง ...คืนเสาร์นั้น
I suppose you thought it was a good idea to have everybody you ever met park on this shoulder.ผมว่า คุณคิดว่าเป็นความคิดที่ดี... ...ที่ให้ทุกคนที่คุณพบจอดรถที่ไหล่ทาง
I would've been fooled by the signs of struggle on the side of the road.ฉันคงถูกหลอกจากร่องรอยการต่อสู้บนไหล่ทาง
You do realize that the shoulder is used just for emergencies?คุณน่าจะรู้นะว่าไหล่ทางมีไว้สำหรับกรณีฉุกเฉินเท่านั้น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไหล่ทาง
Back to top