ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไม่มีส้น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไม่มีส้น*, -ไม่มีส้น-

ไม่มีส้น ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
moccasin (n.) รองเท้าหนังกวางนุ่มไม่มีส้นของชาวอินเดียนแดง Syn. slipper, sandal

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไม่มีส้น
Back to top