ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไม่มีวัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไม่มีวัน*, -ไม่มีวัน-

ไม่มีวัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไม่มีวัน (aux.) shall never Syn. ไม่มีทาง
English-Thai: HOPE Dictionary
dateless(เดท'ลิส) adj. ไม่มีวันที่ (หรือวันเดือนปี) ,เก่ามากจนไม่รู้วันเดือนปี,ยุคโบราณกาล,ไร้เพื่อน,
memory unitหน่วยความจำหมายถึง หน่วยความจำที่อยู่ในตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ ในการทำงานกับเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น เมื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์อ่านข้อมูลเข้าไปแล้ว เครื่องอ่านก็จะนำข้อมูลที่อ่านได้ไปเก็บไว้ในหน่วยความจำนี้ แล้วจะเรียกมาใช้ในเวลาที่ต้องการ ข้อความหรือข้อมูลที่นำไปเก็บไว้ในหน่วยความจำแล้วไม่ว่าจะนำมาใช้สักกี่ครั้งกี่หน ก็จะยังคงเป็นอยู่อย่างเดิม แต่ถ้าข้อมูลอื่นถูกอ่านทับเข้าไป ข้อมูลเก่าจะถูกลบไปทันที หรือถ้าไฟดับ ข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในหน่วยความจำก็จะหายไปหมดเช่นกัน คอมพิวเตอร์จะทำงานได้ดี หรือมีประสิทธิภาพมากหรือน้อย ย่อมขึ้นอยู่กับหน่วยความจำนี้มากกว่าอย่างอื่น สำหรับไมโครคอมพิวเตอร์ เราเรียกหน่วยความจำนี้ว่า ชิป (chip) ซึ่งใช้เป็นที่เก็บข้อมูล แบ่งออกได้เป็นสองประเภท คือ ประเภทอ่านได้อย่างเดียว เรียกว่า "รอม" (ROM หรือที่ย่อมาจาก read-only memory) ซึ่งเก็บคำสั่งประเภทที่เครื่องต้องปฏิบัติตามทันที เช่น ไบออส (BIOS) ข้อมูลในนั้นจะไม่มีวันลบหายแม้ว่าจะปิดเครื่อง ส่วนอีกประเภทหนึ่ง เรียกว่า "แรม" (RAM หรือที่ย่อมาจาก random access memory) หน่วยความจำแรมนี้ใช้เก็บโปรแกรมหรือแฟ้มข้อมูลที่กำลังจะใช้งาน เมื่อปิดไฟที่ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ ข้อมูลที่อยู่ในแรมจะหายไปหมด และหากเริ่มต้นเปิดเครื่องใหม่ ต้องการจะใช้โปรแกรมหรือแฟ้มข้อมูลใด ก็จะต้องบรรจุ (load) โปรแกรมหรือแฟ้มข้อมูลนั้นมาเก็บไว้ในแรมก่อน จึงจะทำงานต่อไปได้ สำหรับไมโครคอมพิวเตอร์แล้ว ยิ่งแรมมีขนาดใหญ่เท่าใด ก็ยิ่งแสดงว่าคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นมีประสิทธิภาพเท่านั้นอย่างไรก็ตาม หน่วยความจำที่กล่าวถึงนั้นเป็นหน่วยความจำที่อยู่ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่เรายังมีหน่วยเก็บข้อมูลที่อยู่นอกเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วย หน่วยความจำนอกเครื่องนี้ เราเรียกว่า หน่วยความจำช่วย (auxiliary memory) ซึ่งหมายถึงสื่อเก็บข้อมูลต่าง ๆ นั่นเอง เป็นต้นว่า จานบันทึก แถบบันทึก หน่วยความจำเหล่านี้ ไฟดับข้อมูลก็ยังอยู่
noway(โน'เว ,โนเวซ) adv. ไม่มีทาง,ไม่มีวัน,ไม่เลย
English-Thai: Nontri Dictionary
dateless(adj) ไม่ได้ลงวันที่,ไม่มีวันที่,ไม่มีวันสิ้นสุด,ไม่มีวันหมดอายุ
deathless(adj) เป็นอมตะ,ไม่รู้จักตาย,ไม่มีวันตาย,เป็นนิรันดร,อยู่ตลอดไป
immortal(adj) ไม่มีวันตาย,เป็นอมตะ,ชั่วกัลปาวสาน
imperishable(adj) ไม่มีวันตาย,ไม่เสื่อมเสีย,ทนทาน
noway(adv) ไม่มีทางใดเลย,ไม่มีวัน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
immortalize (vt.) ทำให้ไม่มีวันตาย See also: ทำให้เป็นอมตะ, ทำให้คงอยู่ชั่วนิรันดร์ Syn. eternalize
renewable (adj.) (พลังงาน) ที่ไม่มีวันหมด
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I shall never forget how kind you areฉันจะไม่มีวันลืมเลยว่าคุณใจดีแค่ไหน
I would never cheat on youฉันจะไม่มีวันนอกใจคุณ
I will never forgive youฉันจะไม่มีวันให้อภัยคุณเลย
I'd never marry an awful girl like youฉันจะไม่มีวันแต่งงานกับผู้หญิงแย่ๆ อย่างเธอหรอก
If I don't stay here, my dream will never come trueถ้าผมไม่ได้อยู่ที่นี่ ความฝันของผมก็จะไม่มีวันเป็นจริงขึ้นมา
If you lay a finger on her, I'll never forgive you!ถ้านายขืนแตะต้องเธอล่ะก็ ฉันจะไม่มีวันให้อภัยนายเลย
I'll definitely never do such a weird thing!ฉันจะไม่มีวันทำเรื่องประหลาดอย่างนั้นเป็นเด็ดขาด
You can run away, but you'll never live in peaceเธออาจหนีไปได้ แต่ไม่มีวันที่จะอยู่อย่างสงบสุขได้
I'm never going to give upฉันจะไม่มีวันยอมแพ้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And never, never what you think.และไม่มีวัน ไม่มีวัน เป็นอะไรที่เธอคิด
Not a chance It's for the other girlsไม่มีวัน ของคนอื่นนะ
You don't get it. I am trying to get out of this business!ไม่มีวัน ฉันไม่อยากจะทำเรื่องพรรค์นี้อีกแล้ว
GONNA ASK YOU TO LEAVE MY HOME AND NEVER COME BACK.ไม่มีวัน นี่ดูเหมือนเป็นเวลาที่ยาวนานนะ ลูกรัก
Not when I hold all the cards.ไม่มีวัน เมื่อข้าถือไพ่ไว้หมดแล้ว
Never... you will my son.ไม่มีวัน แกยังเป็นลูกฉัน
# Never ever never ever ever forget #ไม่มีวัน ไม่มีวันลืม
I wouldn't allow it.ไม่มีวัน ไม่เลือกสักคน ไม่อยากเลือกด้วย
Not that... sweet little boyไม่มีวัน... ลูกชายตัวน้อยแสนน่ารัก
♪ And we've got no shot ♪ไม่มีวัน... เข้ากันได้
There is no going back to that other person that other place.ไม่มีวันกลับไปเป็นคนที่เราเคยเป็น... ...ที่นั่น
I never apologize for the truth.ไม่มีวันขอโทษต่อความจริงหรอก
No more long nights in parked cars.ไม่มีวันคืนยาวนานในที่จอดรถอีกแล้ว
Never going to happen.ไม่มีวันจะเกิดขึ้นแน่
Don't even think about it.ไม่มีวันซะล่ะอาจารย์
No fuck, it isn't shit I'll tell all you want, please.ไม่มีวันซะหรอก ฉันจะบอกทุกสิ่งที่แกอยากรู้
There's no way that I'd leave my friend behind.ไม่มีวันซะหรอก ที่ฉันจะทิ้งเพื่อนของฉันไว้ข้างหลังน่ะ
Yes, David believes his mother has some kind of... cyclical immortality.ไม่มีวันตาย... ฟังดูน่าสนใจใชไหม?
Not on my watch.ไม่มีวันถ้าฉันยังอยู่
I wouldn't betray you. I wouldn't--I...ไม่มีวันทรยศคุณ ไม่มีวัน
No more deadbeat days, no more sleepless nights no more David Weinberg.ไม่มีวันที่กังวลเรื่องหนี้ ไม่มีคืนที่นอนไม่หลับ
You'll never get Matt and Mr Fabulous out of them high-paying gigs.ไม่มีวันที่คุณจะให้ แมท และ คุณแฟบิวลัส ออกจากงานพิเศษ
Never left me. Never will.ไม่มีวันที่จะจากฉันไป ไม่มีวัน
You can gain a subject giving him power and riches any day.ไม่มีวันที่ท่านจะได้สิ่งที่ท่านต้องการจากเขาหรอก
No bad day can come between us.ไม่มีวันที่เลวร้าย สำหรับเราหรอก
Could never sit down and talk about Papa and Mama.ไม่มีวันนั่งลงแล้วคุยกันได้เรื่องพ่อกับแม่
Not on your life. ♪ Our whole universe was in a hot, dense state ♪ ♪ Then nearly 14 billion years ago expansion started...ไม่มีวันบอก ในชาตินี้ The Big Bang Theory ปี5 ตอน21 The Hawking Excitation นะ นะ นะ
There is nothing I'd deny you... if you would not deny me.ไม่มีวันปฏิเสธเธอ ถ้าเธอไม่ปฏิเสธฉัน
Never say never.ไม่มีวันพูดว่าไม่มีวัน
Never even having... a chance at true love.ไม่มีวันมี โอกาสในรักแท้
Never forgive. Never forgive.ไม่มีวันยกโทษให้ ไมีมีวันยกโทษให้
I didn't mean to lose you, too.ไม่มีวันยอมเสียลูกไปอีกคน
Never surrender.ไม่มีวันยอมแพ้ ทำงานหนัก.
There are no teenagers involved in this either.ไม่มีวันรุ่นคนไหน เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
You'll never know what that's like.ไม่มีวันรู้ว่า มันรู้สึกยังไง
Never know what'll happen.ไม่มีวันรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น
Innocent young persons who will never know you were here. So now just go. Go, go, go, go.ไม่มีวันรู้ว่าเธอเคยมาเหยียบที่นี่ เพราะงั้นไปซะ
He likes me, so he'll remember me forever.ไม่มีวันลืมฉัน.. เค้ารักฉัน
This is going to be non-stop 24/7.ไม่มีวันหยุดทำงานตลอด 7 วัน
No spring break.ไม่มีวันหยุดใบไม้ผลิ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไม่มีวัน
Back to top